Zarządzenie Nr 1575/06

Zarządzenie Nr 1575/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

 z dnia 15 listopada 2006r.

 

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2007.

 

                                                     Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

1.      Przedłożyć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2007. Do projektu uchwały załącza się:

-         plan dochodów budżetowych wg pełnej klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 1;

-         plan wydatków budżetowych - załącznik nr 2;

-         przychody i rozchody budżetowe - załącznik nr 3;

-         wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2007r. - załącznik nr 4;

-         limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 4a;

-         wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej załącznik nr 4b;

-         plan dochodów i wydatków – dochodów własnych jednostek budżetowych załącznik nr 5;

-         przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr  6;

-         plan finansowy zadań zleconych - załącznik nr 7;

-         plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. – załącznik nr 7a;

-         podział środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw - załącznik nr 8;

-         rozliczenie spłat kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych załącznik nr 9;

-         informację o stanie mienia komunalnego - załącznik nr 10;

-         prognozę długu Gminy - załącznik nr 11;

-         budżet w opisie.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                     Burmistrz Świecia

                                                                                                                                       Tadeusz Pogoda

Plik do pobrania > Uchwała i załączniki (585kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 listopada 2006, 12:12:51)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (27 listopada 2006, 10:44:28)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1091