Zarządzenie Nr 1561/06

Zarządzenie Nr 1561/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Zenona i Teresy Rusin działki nr 106/4, 106/6, 106/8, 106/10, 106/11 i 106/13.

 

                                         Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art.98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

 

 Burmistrz Świecia

    zarządza:

        

§ 1

 

Ustalić odszkodowanie za nabyte  od Państwa Zenona i Teresy Rusin na  rzecz Gminy Świecie  działki położone w Sulnówku, oznaczone Nr 106/4 o pow. 0,2203 ha, Nr 106/6 o pow. 0,3871 ha, Nr 106/8 o pow. 0,1165 ha, Nr 106/10 o pow. 0,1021 ha, Nr 106/11 o pow. 0,0986 ha i Nr 106/13 o pow. 0,3281 ha, przeznaczone pod drogi w wysokości 15,-zł za 1m2.

     

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                         

   Burmistrz Świecia  

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 13:49:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906