Zarządzenie Nr 1559/06

Zarządzenie Nr 1559/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działek Nr 1251/4 i 1251/5 położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego.

 

                                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

                      

Burmistrz Świecia

    zarządza :

        

§ 1

 

Nie wyrazić zgody na sprzedaż  działek Nr 1251/4 i 1251/5 położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego Państwu Urszuli i Kazimierzowi Zawadzińskim zamieszkałym w Świeciu przy ul. Willowej 30.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

                                            

                                                                                            Burmistrz Świecia     

                                                                                             Tadeusz Pogoda    

                                                                                   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 13:43:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886