listopad

listopad

Zarządzenie Nr 1587/06

Zarządzenie Nr 1587/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 24 listopada 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

Zarządzenie Nr 1588/06

Zarządzenie Nr 1588/06   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 24 listopada 2006r.     w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie [...]

Zarządzenie Nr 1586/06

Zarządzenie Nr 1586/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod usytuowanie 1 garażu blaszanego przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1585/06

Zarządzenie Nr 1585/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 2657 położonej w Świeciu przy ul. Bzowej. [...]

Zarządzenie Nr 1584/06

Zarządzenie Nr 1584/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 20 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Zarządzenie Nr 1583/06

Zarządzenie Nr 1583/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 19/28 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1582/06

Zarządzenie Nr 1582/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 20 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej. [...]

Zarządzenie Nr 1581/06

Zarządzenie Nr 1581/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2006 r.   w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanych w KW Nr 13810, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w [...]

Zarządzenie Nr 1580/06

Zarządzenie Nr 1580/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego [...]

Zarządzenie Nr 1579/06

Zarządzenie Nr 1579/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2006 r.     w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1578/06

Zarządzenie Nr 1578/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 20 listopada 2006 r.     w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pana Kazimierza Kłosowskiego działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 1577/06

Zarządzenie Nr 1577/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z dnia 20 listopada 2006 r.     w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 1576/06

Zarządzenie Nr 1576/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 15 listopada  2006 r.   w sprawie ogłoszenia II rokowań pisemnych na sprzedaż 8 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera [...]

Zarządzenie Nr 1575/06

Zarządzenie Nr 1575/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 15 listopada 2006r.   w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 1574/06

Zarządzenie Nr 1574/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 8 listopada  2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr  26 /06 [...]

Zarządzenie Nr 1573/06

Zarządzenie Nr 1573/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 6 listopada 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1572/06

Zarządzenie Nr 1572/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 6 listopada  2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1567/06

Zarządzenie Nr 1567/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Urzędu Miejskiego w [...]

Zarządzenie Nr 1571/06

Zarządzenie Nr 1571/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wyrażenia zgody na poszerzenie dzierżawy pod [...]

Zarządzenie Nr 1570/06

Zarządzenie Nr 1570/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie wykupu gruntu położonego w Grucznie od Pana Leszka Bieńka. [...]

Zarządzenie Nr 1569/06

Zarządzenie Nr 1569/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż działki nr  25/10 położonej w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 1568/06

Zarządzenie Nr 1568/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie wprowadzenia zmian do umowy dzierżawy obiektu „Campingu” przy ul. Zamkowej w [...]

Zarządzenie Nr 1566/06

Zarządzenie Nr 1566/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A na [...]

Zarządzenie Nr 1565/06

Zarządzenie Nr 1565/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006 r.     w sprawie przepisania umowy najmu piwnicy znajdującej się w budynku  położonym w Świeciu przy ul. Mickiewicza [...]

Zarządzenie Nr 1564/06

Zarządzenie Nr 1564/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 23204 położonej w  Dworzysku, [...]

Zarządzenie Nr 1563/06

Zarządzenie Nr 1563/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23/7 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 1562/06

Zarządzenie Nr 1562/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właściciela nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie Nr 1561/06

Zarządzenie Nr 1561/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Państwa Zenona i Teresy Rusin działki nr 106/4, 106/6, 106/8, 106/10, 106/11 i [...]

Zarządzenie Nr 1560/06

Zarządzenie Nr 1560/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie sprzedaży działki Nr 25/12 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1559/06

Zarządzenie Nr 1559/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 3 listopada 2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działek Nr 1251/4 i 1251/5 położonych w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 1558/06

Zarządzenie Nr 1558/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 3 listopada 2006 r.     w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie wsi Wiąg i [...]

metryczka