październik

październik

Zarządzenie Nr 1557/06

Zarządzenie Nr 1557/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 31 października 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie [...]

Zarządzenie Nr 1556/06

Zarządzenie Nr 1556/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 października 2006r.     w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 -  [...]

Zarządzenie Nr 1555/06

Zarządzenie Nr 1555/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 października 2006 r.   w sprawie uzgodnienia rocznego ”Planu audytu wewnętrznego na rok [...]

Zarządzenie Nr 1554/06

Zarządzenie Nr 1554/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 października 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Południowej 5/5 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1552/06

Zarządzenie Nr 1552/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 19 października 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w budynku położonego w Świeciu przy ul. Mickiewicza 2A, będącego [...]

Zarządzenie Nr 1553/06

Zarządzenie Nr 1553/06 B u r mi s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 19 października 2006 r.   w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Świeciu. [...]

Zarządzenie Nr 1551/06

Zarządzenie Nr 1551/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 16 października 2006 r.   w sprawie zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w [...]

Zarządzenie Nr 1550/06

Zarządzenie Nr 1550/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 października 2006r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro w [...]

Zarządzenie Nr 1548/06

Zarządzenie Nr 1548/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 9 października 2006 r.     w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  przekraczającej 137.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 1549/06

Zarządzenie Nr 1549/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 9 października 2006r.   w sprawie wszczęcia po raz drugi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej [...]

Zarządzenie Nr 1542/06

Zarządzenie Nr 1542/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie przedłużenia umów na dzierżawę gruntów rolnych położonych w [...]

Zarządzenie Nr 1547/06

Zarządzenie Nr 1547/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pani Grażyny Ratkowskiej działkę Nr [...]

Zarządzenie Nr 1546/06

Zarządzenie Nr 1546/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części   działki  Nr 222/1 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1545/06

Zarządzenie Nr 1545/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pani Zofii Lewandowskiej działkę Nr [...]

Zarządzenie Nr 1544/06

Zarządzenie Nr 1544/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 1543/06

Zarządzenie Nr 1543/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki Nr 60/4 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 1541/06

Zarządzenie Nr 1541/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 października  2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż  działek nr 270/71, 270/92 oraz części działki nr 341/2  [...]

Zarządzenie Nr 1539/06

Zarządzenie Nr 1539/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych  na terenie wsi Głogówko [...]

Zarządzenie Nr 1538/06

Zarządzenie Nr 1538/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż  części działki nr 79/21  położonej  w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1537/06

Zarządzenie Nr 1537/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. C. [...]

Zarządzenie Nr 1536/06

Zarządzenie Nr 1536/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki nr 2926 położonej w Świeciu przy ul. C. [...]

Zarządzenie Nr 1540/06

Zarządzenie Nr 1540/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego [...]

Zarządzenie Nr 1535/06

Zarządzenie Nr 1535/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 19/28 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 1534/06

Zarządzenie Nr 1534/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 października  2006 r.   w sprawie ogłoszenia rokowań pisemnych po drugim przetargu na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 1533/06

Zarządzenie Nr 1533/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 5 października 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1532/06

Zarządzenie Nr 1532/06                        B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 2 października [...]

Zarządzenie Nr 1531/06

Zarządzenie Nr 1531/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  2 października 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 25 /06 [...]

Zarządzenie Nr 1530/06

Zarządzenie Nr 1530/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 2 października 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

metryczka