wrzesień

wrzesień

Zarządzenie Nr 1528/06

Zarządzenie Nr 1528/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 29 września 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

Zarządzenie Nr 1529/06

Zarządzenie Nr 1529/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 29 września 2006r.   w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006.   Na podstawie art. 186 ust. 5 [...]

Zarządzenie Nr 1517

Zarządzenie Nr 1517/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 września 2006r.   w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 -  Administracja [...]

Zarządzenie Nr 1527/06

Zarządzenie Nr 1527/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 20 września 2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 25/2 [...]

Zarządzenie Nr 1526/06

Zarządzenie Nr 1526/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 września 2006 r.   w sprawie wykupu gruntu położonego w Sartowicach od Pani Henryki [...]

Zarządzenie Nr 1525/06

Zarządzenie Nr [...]

Zarządzenie Nr 1524/06

Zarządzenie Nr 1524/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z  dnia 20 września  2006 r.   w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej [...]

Zarządzenie Nr 1523/06

Zarządzenie Nr 1523/06B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  20 września 2006 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie miasta  Świecia oraz [...]

Zarządzenie Nr 1522/06

Zarządzenie Nr 1522/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 20 września 2006 r.   w sprawie sprzedaży działki Nr 154 o pow. 800 m2, położonej w [...]

Zarządzenie Nr 1521/06

Zarządzenie Nr 1521/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 20 września 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do oddania w użytkowanie wieczyste  części działek  Nr 119/12 i 117/2 położonych [...]

Zarządzenie Nr 1520/06

Zarządzenie Nr 1520/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 września 2006 r.   w sprawie ustalenia odszkodowania za nabytą od Pani Małgorzaty Radomskiej działkę nr [...]

Zarządzenie Nr 1519/06

Zarządzenie Nr 1519/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia  20 września 2006 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Św.Wincentego [...]

Zarządzenie Nr 1518/06

Zarządzenie Nr 1518/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 września  2006 r.   w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Państwem Mariąi Leszkiem [...]

Zarządzenie Nr 1516/06

Zarządzenie Nr 1516/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 września 2006r.   w sprawie założeń do projektu budżetu na rok [...]

Zarządzenie Nr 1515/06

Zarządzenie Nr 1515/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Świeciu.  [...]

Zarządzenie Nr 1514/06

 Zarządzenie Nr 1514/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w [...]

Zarządzenie Nr 1510/06

Zarządzenie Nr 1510/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 września 2006r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1513/06

Zarządzenie Nr 1513/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 12 września 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1512/06

Zarządzenie Nr 1512/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 września 2006 r.   w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Arturem [...]

Zarządzenie Nr 1511/06

Zarządzenie Nr 1511/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 12 września 2006 r.   w sprawie sprzedaży działek Nr 14/12 i 14/13 położonych w Świeciu przy ul.  [...]

Zarządzenie Nr 1509/06

Zarządzenie Nr 1509/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1508/06

Zarządzenie Nr 1508/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 1507/06

Zarządzenie Nr 1507/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Południowej 5/5 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 1506/06

Zarządzenie Nr 1506/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 723/49 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1505/06

Zarządzenie Nr 1505/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu,  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej zapisanej w KW Nr 24387 [...]

Zarządzenie Nr 1504/06

Zarządzenie Nr 1504/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu położonego w Świeciu stanowiącego działkę nr 902/3 przeznaczonego do oddania w [...]

Zarządzenie Nr 1503/06

Zarządzenie Nr 1503/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie nie przeznaczania do dzierżawy pod handel gruntu położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza - obok parkingu przy [...]

Zarządzenie Nr 1502/06

Zarządzenie Nr 1502/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na kupno gruntu położonego w Głogówku Królewskim od Pana Henryka Kłosowskiego. [...]

Zarządzenie Nr 1501/06

Zarządzenie Nr 1501/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za dzierżawę gruntu położonego na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego [...]

Zarządzenie Nr 1500/06

Zarządzenie Nr 1500/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  4 września  2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 228/7 położonej w Głogówku [...]

Zarządzenie Nr 1498/06

Zarządzenie Nr 1498/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 04 września 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu [...]

Zarządzenie Nr 1499/06

Zarządzenie Nr 1499/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 4 września 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1497/06

Zarządzenie Nr 1497/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia  1 września 2006 r.   w sprawie powołania kierownika Klubu Integracji [...]

metryczka