sierpień

sierpień

Zarządzenie Nr 1496/06

Zarządzenie Nr 1496/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 29 sierpnia 2006r.   w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 1495/06

Zarządzenie Nr 1495/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 29 sierpnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  przekraczającej 137.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1494/06

Zarządzenie Nr 1494/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 29 sierpnia 2006 r.     w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  przekraczającej 137.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 1493/06

Zarządzenie Nr 1493/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 29 sierpnia 2006 r.   w sprawie zwolnienia Pani Joanny Rutkowskiej – Guz z obowiązku zwrotu zasiłku na [...]

Zarządzenie Nr 1492/06

Zarządzenie Nr 1492/06   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 28 sierpnia 2006r.     w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie [...]

Zarządzenie Nr 1491/06

Zarządzenie Nr 1491/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 25 sierpnia 2006 r.   w sprawie ustalenia brzmienia nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 1490/06

Zarządzenie Nr 1490/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 25 sierpnia 2006 r.   w sprawie wprowadzenia procedur corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w [...]

Zarządzenie Nr 1489/06

Zarządzenie Nr 1489/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 21 sierpnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1488/06

Zarządzenie Nr 1488/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 17 sierpnia 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych w Konkursie Ofert Nr 23/06 – [...]

Zarządzenie Nr 1487/06

Zarządzenie Nr 1487/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 14 sierpnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1486/06

 Zarządzenie Nr 1486/06  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 14 sierpnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 1485/06

Zarządzenie Nr 1485/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 10 sierpnia  2006 r.   w sprawie przyjęcia rezygnacji z dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przyul. Żwirki i Wigury oraz oddania go w [...]

Zarządzenie Nr 1484/06

 Zarządzenie Nr 1484/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 10 sierpnia 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 1483/06

Zarządzenie Nr 1483/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  10 sierpnia 2006 r.     w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 337/5 położonej w Świeciu stanowiącej część [...]

Zarządzenie Nr 1482/06

Zarządzenie Nr 1482/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia  10 sierpnia 2006 r.   w sprawie wykupu gruntu położonego w Świeciu od Pana Mieczysława Omińskiego i Pana Jana Sassa. [...]

Zarządzenie Nr 1481/06

Zarządzenie Nr 1481/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  10 sierpnia 2006 r.     w sprawie użyczenia gruntu położonego we wsi Dworzysko pod budowę baneru [...]

Zarządzenie Nr 1480/06

Zarządzenie Nr 1480/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 sierpnia  2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę części działki nr 222/9 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej z [...]

Zarządzenie Nr 1479/06

Zarządzenie Nr 1479/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 sierpnia  2006 r.   w sprawie nabycia gruntu od Państwa Haliny i Andrzeja [...]

Zarządzenie Nr 1478/06

Zarządzenie Nr 1478/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 4 sierpnia 2006 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w [...]

metryczka