Zarządzenie Nr 1477/06

Zarządzenie Nr 1477/06

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r.

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

 1. Przedłożyć informację z wykonania Budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2006r.
 2. Informacja zawiera :
 • wykonanie planu dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 1;
 • wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł - Załącznik Nr 1a;
 • wykonanie planu wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 2;
 • wykonanie wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3;
 • wykonanie wydatków niewygasających z końcem 2004r. - Załącznik Nr 4;
 • rozliczenie spłaty pożyczek i kredytów - Załącznik Nr 5;
 • wykonanie wydatków rad sołeckich - Załącznik Nr 6;
 • wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW - Załącznik Nr 7;
 • zestawienie udzielonych zamówień publicznych - Załącznik Nr 8
 • wykonanie planów finansowych Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Oświaty i Wychowania, Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki (392kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 sierpnia 2006, 14:05:41)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (27 września 2006, 13:04:59)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1149