Zarządzenie Nr 1464/06

Zarządzenie Nr 1464/06

B u r m i s t r z a   Świecia

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

w sprawie odmowy użyczenia części działki Nr 233/13 położonej w Świeciu przy ulicy Żwirki i Wigury.           

 

                           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2003r. Nr 168/03 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia,

 

Burmistrz  Świecia

za r z ą d z a :

 

§ 1

 

Nie wyrazić zgody na użyczenie części działki Nr 233/13 o pow. 260 m2 pod budowę parkingu Invest Group Polska Spółka z o.o. ul. Żwirki i Wigury 2A 86-105 Świecie.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

   § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                      Z-ca Burmistrza Świecia 

                                                                                                   Janusz Branicki                                                                                                                                                

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (10 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 sierpnia 2006, 11:04:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958