czerwiec

czerwiec

Zarządzenie Nr 1456/06

Zarządzenie Nr 1456/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 czerwca 2006r.   w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok [...]

Zarządzenie Nr 1454/06

Zarządzenie Nr 1454/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 26 czerwca 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Matejki przeznaczonej do oddania  w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 1455/06

 Zarządzenie Nr 1455/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  26 czerwca 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 1444/06

Zarządzenie Nr 1444/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  26 czerwca 2006 r.   w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy gruntu pod istniejącym warsztatem elektromechaniki położonym w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 1453/06

Zarządzenie Nr 1453/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 26 czerwca 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wyszyńskiego 1/24 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1452/06

Zarządzenie Nr 1452/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia  26 czerwca  2006 r.   w sprawie sprzedaży działek nr 38/16, 38/14 i 1440/18  położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1451/06

Zarządzenie Nr 1451/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 26 czerwca 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 25/2 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1450/06

Zarządzenie Nr 1450/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 26 czerwca 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/21 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1449/06

Zarządzenie Nr 1449/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia  26 czerwca 2006 r.   w sprawie wykupu gruntu położonego w Świeciu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Świeciu. [...]

Zarządzenie Nr 1448/06

Zarządzenie Nr 1448/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 26 czerwca 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży  części działki  Nr 2815/26 położonej w Świeci przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 1447/06

Zarządzenie Nr 1447/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z dnia  26 czerwca 2006 r.   w sprawie sprzedaży działki nr 161/115 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła  [...]

Zarządzenie Nr 1446/06

Zarządzenie Nr 1446/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 26 czerwca 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 75a/7 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1445/06

Zarządzenie Nr 1445/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 26 czerwca 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sądowej 8/12 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1443/06

Zarządzenie Nr 1443/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 22 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1442/06

Zarządzenie Nr 1442/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 20 czerwca 2006 r.    w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 1441/06

Zarządzenie Nr 1441/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 czerwca 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1440/06

Zarządzenie Nr 1440/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 20 czerwca 2006r.   W sprawie rozpatrzenia odwołań oraz zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu [...]

Zarządzenie Nr 1439/06

Zarządzenie Nr 1439/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 19 czerwca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych ogłoszonych w Konkurach Ofert Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr [...]

Zarządzenie Nr 1438/06

Zarządzenie Nr 1438/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 12 czerwca 2006 r.   w sprawie wprowadzenia procedur pilotażowego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w [...]

Zarządzenie Nr 1437/06

Zarządzenie Nr 1437/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 czerwca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 21 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1436/06

Zarządzenie Nr 1436/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 czerwca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 20 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1435/06

Zarządzenie Nr 1435/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 czerwca 2006 r.   w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnowie od Państwa Agnieszki  Rozmus i Szymona Szewczyka współwłaścicieli do [...]

Zarządzenie Nr 1433/06

Zarządzenie Nr 1433/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 08 czerwca 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

Zarządzenie Nr 1434/06

Zarządzenie Nr 1434/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 8 czerwca 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1425/06

Zarządzenie Nr 1425/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 05 czerwca 2006r.   w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 -  Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 1432/06

Zarządzenie Nr 1432/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca  2006 r.   w sprawie ogłoszenia  przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu [...]

Zarządzenie Nr 1431/06

 Zarządzenie Nr 1431/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca 2006 r.     w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego w celu zamontowania podjazdu dla wózka [...]

Zarządzenie Nr 1430/06

Zarządzenie Nr 1430/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 154 położonej w Kosowie.          [...]

Zarządzenie Nr 1429/06

Zarządzenie Nr 1429 /06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 385/31 położonej w Świeci przy ul. Tucholskiej [...]

Zarządzenie Nr 1428/06

Zarządzenie Nr 1428/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca 2006 r.    w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 8/33 przeznaczonego do [...]

Zarządzenie Nr 1427/06

Zarządzenie Nr 1427/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca 2006 r.   w sprawie wykupu gruntu położonego w Sulnowie od Pana Krzysztofa Koślaka. [...]

Zarządzenie Nr 1426/06

Zarządzenie Nr 1426/06 B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 5 czerwca 2006 r.   w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 1/14 i 2/14 niezabudowanych działek Nr [...]

Zarządzenie Nr 1424/06

Zarządzenie Nr 1424/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 5 czerwca 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Svetlany Konarskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

metryczka