maj

maj

Zarządzenie Nr 1423/06

Zarządzenie Nr 1423/06 B u r m i s t r z a    Ś w i  e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie określenia harmonogramu pracy Zespołu ds. badania funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie Miejskim w [...]

Zarzadzenie Nr 1422/06

Zarządzenie Nr 1422/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia  25 maja  2006 r.   w sprawie wydzierżawienia części działki nr 187/14 położonej w Świeciu przyul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem jako [...]

Zarządzenie Nr 1421/06

Zarządzenie Nr 1421/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Jana Kiepury i Al. Jana Pawła II przeznaczonych do oddania w [...]

Zarządzenie Nr 1420/06

Zarządzenie Nr 1420/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Wielki Konopat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. [...]

Zarządzenie Nr 1419/06

Zarządzenie Nr 1419/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży  działek  nr  14/14, 14/12, 15/14 i 14/13 położonych w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 1418/06

Zarządzenie Nr 1418/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Kościuszki 15/29 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1417/06

Zarządzenie Nr 1417/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Wojska Polskiego 24/7 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1416/06

Zarządzenie Nr 1416/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Matejki przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 1415/06

Zarządzenie Nr 1415/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 69A/24 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1414/06

Zarządzenie Nr 1414/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 25 maja  2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę części działki Nr 647/179 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1413/06

Zarządzenie Nr 1413/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 1/1 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1412/06

Zarządzenie Nr 1412/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 25 maja 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.  Klasztornej 17/12  na  rzecz  najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1411/06

Zarządzenie Nr 1411/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1410/06

Zarządzenie Nr  1410/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1409/06

Zarządzenie Nr  1409/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1408/06

Zarządzenie Nr  1408/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1407/06

Zarządzenie Nr  1407/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1406/06

Zarządzenie Nr 1406/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 22 maja 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1405/06

Zarządzenie Nr 1405/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Agaty Andrys-Steckiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1404/06

Zarządzenie Nr 1404/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Moniki Łabuś ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1403/06

Zarządzenie Nr 1403/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Joanny Rogala ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1402/06

Zarządzenie Nr 1402/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Aleksandry Teleckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1401/06

Zarządzenie Nr 1401/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Izabelli Drewka-Guzowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień [...]

Zarządzenie Nr 1400/06

Zarządzenie Nr 1400/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pana Andrzeja Dygulskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1399/06

Zarządzenie Nr 1399/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Andrzeja Lewandowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1398/06

Zarządzenie Nr 1398/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Bogumiły Dziengel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1397/06

Zarządzenie Nr 1397/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anny Górskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1396/06

Zarządzenie Nr 1396/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anny Wilkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1395/06

Zarządzenie Nr 1395/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 r.   w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Sylwii Kuklińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1394/06

 Zarządzenie Nr 1394/06  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 18 maja 2006 .     w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 1393/06

Zarządzenie Nr 1393/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006 r.     w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego  na dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1392/06

Zarządzenie Nr 1392/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/35, Wyszyńskiego 1/24, Sądowej [...]

Zarządzenie Nr 1391/06

Zarządzenie Nr 1391/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006 r.     w sprawie nie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności za dzierżawę gruntu położonego na terenie Strefy Rozwoju [...]

Zarządzenie Nr 1390/06

Zarządzenie Nr 1390/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 maja  2006 r.     w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej pod ustawienie [...]

Zarządzenie Nr 1389/06

Zarządzenie Nr 1389/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 12 maja  2006 r.     w sprawie wydzierżawienia części działki nr 233/10 położonej w Świeciu przyul. Wojska Polskiego pod [...]

Zarządzenie Nr 1388/06

Zarządzenie Nr 1388/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. [...]

Zarządzenie Nr 1387/06

Zarządzenie Nr 1387/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 1386/06

Zarządzenie Nr 1386/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki nr 45 położonej w Terespolu [...]

Zarządzenie Nr 1385/06

Zarządzenie Nr 1385/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działek nr 2384/4 i 2458/20 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1384/06

Zarządzenie Nr 1384/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę część działki nr 270/88 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II pod [...]

Zarządzenie Nr 1383/06

Zarządzenie Nr 1383/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 1382/06

Zarządzenie Nr 1382/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 12 maja 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy  ul. Kościuszki 15/21, Wojska Polskiego 25/2 i [...]

Zarządzenie Nr 1381/06

Zarządzenie Nr 1381/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 12 maja 2006 r.    w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kościuszki w celu zamontowania podjazdu dla wózka [...]

Zarządzenie Nr 1380/06

Zarządzenie Nr 1380/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 12 maja  2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki nr 25//6 położonej w Świeciu przy ul. A. [...]

Zarządzenie Nr 1379/06

Zarządzenie Nr 1379/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 12 maja 2006 r.   w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w opłacie za dzierżawę gruntu położonego we wsi [...]

Zarządzenie Nr 1378/06

Zarządzenie Nr 1378/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 12 maja  2006 r.   w sprawie powołania koordynatora i zespołów zadaniowych w kontynuacji akcji społecznej „Przejrzysta [...]

Zarządzenie Nr 1377/06

Zarządzenie Nr 1377/06 B u r m i s t r z a   S w i e c i a z dnia 11  maja  2006r.    w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z [...]

Zarządzenie Nr 1376/06

Zarządzenie Nr 1376/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 9 maja 2006r.   w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu sp. z [...]

Zarządzenie Nr 1375/06

Zarządzenie Nr 1375/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 9 maja 2006 r.   w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji i ustalenia warunków zawarcia umowy w trybie zamówienia z [...]

Zarządzenie Nr 1374/06

Zarządzenie Nr 1374/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 9 maja 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 21/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1373/06

Zarządzenie Nr 1373/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a  z dnia 9 maja 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 20/06 pod [...]

Zarządzenie Nr 1372/06

Zarządzenie Nr 1372/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 9 maja 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursach Ofert Nr 15 - 19/06 [...]

Zarządzenie Nr 1371/06

Zarządzenie Nr 1371/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 maja 2006 r.   w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

metryczka