kwiecień

kwiecień

Zarządzenie Nr 1370/06

Zarządzenie Nr 1370/06  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 kwietnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w [...]

Zarządzenie Nr 1369/06

Zarządzenie Nr 1369/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 25 kwietnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1368/06

Zarządzenie Nr 1368/06  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 25 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem pomieszczeń handlowo – usługowych w budynku [...]

Zarządzenie Nr 1367/06

Zarządzenie Nr 1367/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 25 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w budynku położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego, dz. 78/7, [...]

Zarządzenie Nr 1366/06

Zarządzenie Nr 1366/06  B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 25 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie sieci gazowej w pomieszczeniu usługowym budynku położonego w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 1365/06

Zarządzenie Nr 1365/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 21 kwietnia 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Hallera w [...]

Zarządzenie Nr 1364/06

Zarządzenie Nr 1364/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 21 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy [...]

Zarządzenie Nr 1363/06

Zarządzenie Nr 1363/06  B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 20 kwietnia 2006 r.    w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1362/06

Zarządzenie Nr 1362/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1361/06

Zarządzenie Nr 1361/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1360/06

Zarządzenie Nr 1360/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1359/06

Zarządzenie Nr 1359/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1358/06

Zarządzenie Nr 1358/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2006 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu za rok [...]

Zarządzenie Nr 1357/06

Zarządzenie Nr 1357/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 kwietnia 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działek Nr 38/16, 38/14 i 1440/18 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1356/06

Zarządzenie Nr 1356/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [...]

Zarządzenie Nr 1355/06

Zarządzenie Nr 1355/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 kwietnia 2006 r.   w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 1354/06

Zarządzenie Nr 1354/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a  z dnia 14 kwietnia 2006 r.   w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt pod istniejącym pawilonem handlowym położony w Świeciu na Dużym [...]

Zarządzenie Nr 1353/06

Zarządzenie Nr 1353/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 kwietnia 2006 r.    w sprawie użyczenia udziałów należących do  Gminy Świecie w budynkach położonych w Świeciu przy ul. Chmielniki [...]

Zarządzenie Nr 1352/06

Zarządzenie Nr 1352/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 kwietnia 2006 r.    w sprawie użyczenia gruntu oraz obiektów położonych we Wiągu gmina [...]

Zarządzenie Nr 1351/06

Zarządzenie Nr 1351/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki nr 1279/2 położonej w Świeciu przy ul. Polnej 19 wraz  z [...]

Zarządzenie Nr 1350/06

Zarządzenie Nr 1350/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Klasztornej 17/12 i w Grucznie przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1349/06

Zarządzenie Nr 1349/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia  2006 r.   w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 1348/06

Zarządzenie Nr 1348/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 14 kwietnia 2006 r.     w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 1347/06

 Zarządzenie Nr 1347/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 13 kwietnia 2006 r.   w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na [...]

Zarządzenie Nr 1345/06

Zarządzenie Nr 1345/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 11 kwietnia 2006 r.     w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 1344/06

Zarządzenie Nr 1344/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 kwietnia 2006 r.     w sprawie ustalenia odszkodowania za nabyte od Pani Janiny Kita działki nr 107/4, 107/11 107/13 i [...]

Zarządzenie Nr 1343/06

Zarządzenie Nr 1343/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 4 kwietnia 2006r.   w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/29 i Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 1342/06

Zarządzenie Nr 1342/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 4 kwietnia 2006r.    w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działki [...]

Zarządzenie Nr 1341/06

Zarządzenie Nr 1341/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 kwietnia 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 1340/06

Zarządzenie Nr 1340/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  z dnia 4 kwietnia 2006 r.   w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 647/214, położonej w Świeciu [...]

Zarządzenie Nr 1339/06

Zarządzenie Nr 1339/2006   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 4 kwietnia 2006r.   w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w  kapitale Zakładowym firmy działającej pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1338/06

Zarządzenie Nr 1338/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 4 kwietnia 2006 r.     w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 1337/06

Zarządzenie Nr 1337/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego obiektu handlowego „Rolnik”, położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1336/06

Zarządzenie Nr 1336/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego lokalu handlowego położonego w Świeciu przy ul. Klasztornej [...]

Zarządzenie Nr 1335/06

Zarządzenie Nr 1335/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego w budynku „Autoszyby”, położonego w Świeciu przy ul. G. [...]

Zarządzenie Nr 1334/06

Zarządzenie Nr 1334/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 kwietnia 2006 r.   w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazowego w budynku „MAGIC”, położonego w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 1333/06

Zarządzenie Nr 1333/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 3 kwietnia 2006 r.   w sprawie powołania zespołu wdrażającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świecie na lata [...]

Zarządzenie Nr 1332/06

Zarządzenie Nr 1332/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 3 kwietnia 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 14/06 pod nazwą [...]

metryczka