marzec

marzec

Zarządzenie Nr 1331/06

Zarządzenie Nr 1331/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 13/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1330/06

Zarządzenie Nr 1330/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 12/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1329/06

Zarządzenie Nr 1329/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 11/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1328/06

Zarządzenie Nr 1328/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 9/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1327/06

Zarządzenie Nr 1327/06 B u r m i s t r za   Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 8/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1326/06

Zarządzenie Nr 1326/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 7/06 pod nazwą [...]

Zarządzenie Nr 1325/06

Zarządzenie Nr 1325/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1324/06

Zarządzenie Nr 1324/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1323/06

Zarządzenie Nr 1323/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 27 marca 2006r.   w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006.   Na podstawie art. 186 ust. 5 [...]

Zarządzenie Nr 1322/06

Zarządzenie Nr 1322/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 22 marca 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

Zarządzenie Nr 1321/06

Zarządzenie Nr 1321/06   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 20 marca 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Wielki Konopat  przeznaczonej do oddania   w [...]

Zarządzenie Nr 1320/06

Zarządzenie Nr 1320/06   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 20 marca 2006 r.     w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Sulnówku z przeznaczeniem  na parking dla samochodów [...]

Zarządzenie Nr 1319/06

Zarządzenie Nr 1319/06   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 20 marca 2006 r.     w sprawie użyczenia gruntu oraz obiektów położonych w Grucznie przy ul. Świeckiej. [...]

Zarządzenie Nr 1318/06

Zarządzenie Nr 1318/06   B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a   z dnia 20 marca 2006 r.    w sprawie  sprzedaży  działek  Nr 228/3 i 228/4 położonych w Wielkim [...]

Zarządzenie Nr 1317/06

Zarządzenie Nr 1317/06   B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a   z dnia 20 marca  2006 r.     w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 29119 prowadzonej przez Sąd Rejonowy [...]

Zarądzenie Nr 1316/06

Zarządzenie Nr 1316/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 marca 2006 r.   w sprawie użyczenia części budynku położonego w Świeciu przy ul. Ciepłej [...]

Zarządzenie Nr 1315/06

Zarządzenie Nr 1315/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 20 marca  2006 r.   w sprawie ogłoszenia  przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Świeciu przy ul. Mickiewicza [...]

Zarządzenie Nr 1314/06

Zarządzenie Nr 1314/06   B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a   z dnia 20 marca 2006 r.   w sprawie  sprzedaży  działek  Nr 1369/15, 1369/19 i 1369/21 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1313/06

Zarządzenie Nr 1313/06   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia  20 marca  2006r.     w sprawie nie wyrażenia zgody na odroczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu [...]

Zarządzenie Nr 1312/06

Zarządzenie Nr 1312/06   B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 20 marca 2006 r.     w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej w celu [...]

Zarządzenie Nr 1311/06

Zarządzenie Nr 1311/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia  17 marca 2006r.   w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 i sprawozdania z działalności jednostek [...]

Zarządzenie Nr 1310/06

Zarządzenie Nr 1310/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 17 marca 2006 r.   w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 1309/06

Zarządzenie Nr 1309/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 13/06 – [...]

Zarządzenie Nr 1308/06

Zarządzenie Nr 1308/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 12/06 – [...]

Zarządzenie Nr 1307/06

Zarządzenie Nr 1307/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 11/06 – [...]

Zarządzenie Nr 1306/06

Zarządzenie Nr 1306/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 10/06 - [...]

Zarządzenie Nr 1305/06

Zarządzenie Nr 1305/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu  pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 9/06 - [...]

Zarządzenie Nr 1304/06

Zarządzenie Nr 1304/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 8/06 – Upowszechnianie kultury i [...]

Zarządzenie Nr 1303/06

Zarządzenie Nr 1303/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 7/06 – Upowszechnianie kultury i [...]

Zarządzenie Nr 1302/06

Zarządzenie Nr 1302/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 5/06 pod nazwą “Upowszechnianie [...]

Zarządzenie Nr 1301/06

Zarządzenie Nr 1301/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 4/06 pod nazwą “Upowszechnianie [...]

Zarządzenie Nr 1300/06

Zarządzenie Nr 1300/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 3/06 pod nazwą “Upowszechnianie [...]

Zarządzenie Nr 1299/06

Zarządzenie Nr 1299/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 2/06 pod nazwą “Działalność [...]

Zarządzenie Nr 1298/06

Zarządzenie Nr 1298/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1297/06

Zarządzenie Nr 1297/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Sulnówko. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 1296/06

Zarządzenie Nr 1296/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami: Wojska [...]

Zarządzenie Nr 1295/06

Zarządzenie Nr 1295/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 1294/06

Zarządzenie Nr 1294/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW Nr 44263 położonej w Świeciu przy ul. Marii [...]

Zarządzenie Nr 1293/06

Zarządzenie Nr 1293/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności raty z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 165. Na [...]

Zarządzenie Nr 1292/06

Zarządzenie Nr 1292/06 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 1291/06

Zarządzenie Nr 1291/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Wojska Polskiego 24/7 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 1290/06

Zarządzenie Nr 1290/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie sprzedaży działki Nr 161/98 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1289/06

Zarządzenie Nr 1289/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 79/27 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1288/06

Zarządzenie Nr 1288/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie rozłożenia Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Świeciu na raty kwartalne opłaty rocznej z tytułu użytkowania [...]

Zarządzenie Nr 1287/06

Zarządzenie Nr 1287/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki Nr 2809/7 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 1286/06

Zarządzenie Nr 1286/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na remont [...]

Zarządzenie Nr 1285/06

Zarządzenie Nr 1285/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wypłaty odszkodowania Państwu Marii i Stanisławowi Baśniak za zniszczone uprawy podczas budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Dworzysko. Na [...]

metryczka