luty

luty

Zarządzenie Nr 1284/06

Zarządzenie Nr 1284/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1283/06

Zarządzenie Nr 1283/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 14/06. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt [...]

Zarządzenie Nr 1282/06

Zarządzenie Nr 1282/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy [...]

Zarządzenie Nr 1281/06

Zarządzenie Nr 1281/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1280/06

Zarządzenie Nr 1280/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę Campingu przy ul. Zamkowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1279/06

Zarządzenie Nr 1279/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu [...]

Zarządzenie Nr 1278/06

Zarządzenie Nr 1278/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na [...]

Zarządzenie Nr 1277/06

Zarządzenie Nr 1277/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1276/06

Zarządzenie Nr 1276/06 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1275/06

Zarządzenie Nr 1275/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 647/214 położoną w Świeciu przy ul. Hallera. Na [...]

Zarządzenie Nr 1274/06

Zarządzenie Nr 1274/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Łukasiewicza. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1273/06

Zarządzenie Nr 1273/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki nr 25/2 położonej w Dworzysku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1272/06

Zarządzenie Nr 1272/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego ¼ części działki Nr 156/15 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1271/06

Zarządzenie Nr 1271/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1270/06

Zarządzenie Nr 1270/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1269/06

Zarządzenie Nr 1269/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1268/06

Zarządzenie Nr 1268/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 1 pod nazwą “Działania z zakresu [...]

Zarządzenie Nr 1267/06

Zarządzenie Nr 1267/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 1266/06

Zarządzenie Nr 1266/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 6/06 – Upowszechnianie [...]

Zarządzenie Nr 1265/06

Zarządzenie Nr 1265/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 5/06 – Upowszechnianie [...]

Zarządzenie Nr 1264/06

Zarządzenie Nr 1264/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 4 /06 – Upowszechnianie kultury [...]

Zarządzenie Nr 1263/06

Zarządzenie Nr 1263/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 3/06 – Upowszechnianie kultury [...]

Zarządzenie Nr 1262/06

Zarządzenie Nr 1262/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 2/06 – Działalność [...]

metryczka