styczeń

styczeń

Zarządzenie Nr 1261/06

Zarządzenie Nr 1261/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1260/06

Zarządzenie Nr 1260/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1259/06

Zarządzenie Nr 1259/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 1258/06

Zarządzenie Nr 1258/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 16 pod nazwą “Organizacja [...]

Zarządzenie Nr 1257/06

Zarządzenie Nr 1257/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 1256/06

Zarządzenie Nr 1256/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działek Nr 1369/15, 1369/19, 1369/21 położonych w Świeciu przy ul. Parkowej. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 1255/06

Zarządzenie Nr 1255/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wodnej przeznaczonego pod uprawy rolne jako ogród przydomowy. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 1253/06

Zarządzenie Nr 1253/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie użyczenia części budynku magazynowego położonego w Świeciu przy ul. Polnej [...]

Zarządzenie Nr 1254/06

Zarządzenie Nr 1254/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie użyczenia gruntu położonego we wsi Morsk gmina Świecie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 1252/06

Zarządzenie Nr 1252/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 53A w Sulnowie. Na [...]

Zarządzenie Nr 1251/06

Zarządzenie Nr 1251/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Sygietyńskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1250/06

Zarządzenie Nr 1250/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 1249/06

Zarządzenie Nr 1249/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na powiększenie dzierżawy pod rozbudowę istniejącego kiosku Ruchu położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na [...]

Zarządzenie Nr 1248/06

Zarządzenie Nr 1248/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na kupno gruntu położonego w Sulnowie od Pana Krzysztofa Koślaka. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 1247/06

Zarządzenie Nr 1247/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przyznania 40% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 1246/06

Zarządzenie Nr 1246/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 [...]

Zarządzenie Nr 1245/06

Zarządzenie Nr 1245/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 17/05 pod nazwą “Dystrybucja [...]

Zarządzenie Nr 1244/06

Zarządzenie Nr 1244/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 1243/06

Zarządzenie Nr 1243/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 1242/06

Zarządzenie Nr 1242/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1241/06

Zarządzenie Nr 1241/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1240/06

Zarządzenie Nr 1240/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1239/06

Zarządzenie Nr 1239/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1238/06

Zarządzenie Nr 1238/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1237/06

Zarządzenie Nr 1237/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1236/06

Zarządzenie Nr 1236/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1235/06

Zarządzenie Nr 1235/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 16. Na podstawie art. 7 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 1234/06

Zarządzenie Nr 1234/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie przekazania węzłów cieplnych oraz elementów sieci cieplnej Zakładowi Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Świeciu w drodze [...]

Zarządzenie Nr 1233/06

Zarządzenie Nr 1233/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki Nr 174/1 położonej w Grucznie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1232/06

Zarządzenie Nr 1232/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dzierżawy gruntu pod istniejącym warsztatem elektromechaniki położonym w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 1231/06

Zarządzenie Nr 1231/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1230/06

Zarządzenie Nr 1230/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku położonym w Świeciu przy ul. Polnej 19. Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 1229/06

Zarządzenie Nr 1229/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 11/8 położonej w Świeciu u zbiegu ulic Chełmońskiego i Kossaka. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1228/06

Zarządzenie Nr 1228/06 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy Sądowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 1227/06

Zarządzenie Nr 1227/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 1226

Zarządzenie Nr 1226/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na dopisanie osoby do umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 1225/06

Zarządzenie Nr 1225/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania z sieci EC budynku warsztatów szkoleniowych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 149. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 1224/06

Zarządzenie Nr 1224/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania z sieci EC budynku internatu w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 149. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 1223/06

Zarządzenie Nr 1223/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie “Zapytania o cenę” [...]

Zarządzenie Nr 1222/06

Zarządzenie Nr 1222/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca [...]

metryczka