Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor-Rzecznik Prasowy w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Informujemy, że na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr223, poz.1458/ na  ww. stanowisko została wybrana Pani Renata Fluder - Bielawska zam. Świecie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W związku z tym, iż zaistniała konieczność ponownego obsadzenia stanowiska Podinspektor - Rzecznik Prasowy  wybrana  kandydatka  jest  kolejną osobą spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z tego naboru.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (20 lutego 2009)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (24 lutego 2009, 14:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3556