Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Brzoskowska, zam. Świecie.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz zdobyła największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
 
  
Świecie, dnia 23 stycznia 2009 r.

metryczka


Wytworzył: Barbara Czerwińska (26 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (26 stycznia 2009, 12:22:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2981