Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Burmistrz Świecia
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miejskim w Świeciu.


1.  Stanowisko pracy:
Podinspektor – Rzecznik Prasowy
w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

2. Wykształcenie niezbędne:
 - wyższe

3.  Wykształcenie preferowane o kierunkach:
 marketing, dziennikarstwo, filologia, socjologia

4.  Niezbędne wymagania od kandydatów:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego
- umiejętność obsługi komputera w tym pakietu  Microsoft Office, System Informacji Prawnej „LEX”
- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
- cieszy się nieposzlakowaną opinią
      
5. Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka angielskiego

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- zbieranie, aktualizowanie informacji o podmiotach gospodarczych z Gminy dla celów statystycznych i informacyjnych
-  przygotowywanie informacji o strukturze gospodarczej Gminy
-  administrowanie internetowym portalem miejskim oraz Biuletynem Informacji Publicznej Świecia
-  uczestniczenie w realizacji projektów z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej
-  opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych gminy
-  współpracowanie z mediami w zakresie  wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem  Gminy
-  redagowanie komunikatów i artykułów dla prasy oraz na stronę internetową dot. wydarzeń w Gminie
-  przygotowywanie i zwoływanie konferencji prasowych
-  koordynowanie działań wydziałów w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku public relations
-  uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej
-  bieżące informowanie Burmistrza o wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Gminy
-  gromadzenie informacji o działaniach  w  Gminie otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych
-   informowanie radnych  o działaniach Rzecznika Prasowego  
     
7.  Wymagane dokumenty:

- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy [ Pobierz (1572kB) pdf ],
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 
 
      Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
      Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124
      Sekretariat pok. nr 21 do dnia 2 lutego 2009 r.
      z dopiskiem:
      „Dot. naboru na stanowisko Podinspektora - Rzecznika Prasowego ”.
 

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (21 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (21 stycznia 2009, 10:42:56)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (27 stycznia 2009, 08:54:32)
Zmieniono: dodanie kwestionariusza osobowego - plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4187