Nabór na stanowisko pracy Aplikant Straży Miejskiej

Urząd   Miejski w Świeciu
ogłasza nabór
na  stanowisko pracy Aplikant Straży Miejskiej
 


 
1. Wymagania:
- wykształcenie   minimum  średnie
- obywatelstwo polskie
- ukończone 21 lat
- korzystanie z pełni praw  publicznych
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym /dobrze widziane dokumenty wskazujące na czynne zajmowanie się sportem, w szczególności sportami obronnymi – walki/
- niekaralność
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
- prawo jazdy minimum kat. B
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: ochrona porządku publicznego szczegółowo ujęta w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych
 
3. Wymagane dokumenty:
- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy [ Pobierz (1572kB) pdf i wypełnij odręcznie ]
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
   przestępstwa umyślne
 
Wymagane dokumenty należy  kierować na adres:
      Urząd Miejski w Świeciu  ul. Wojska Polskiego 124
      Sekretariat pok.  nr 21 do dnia 5 grudnia  2008 r.
      z dopiskiem:  „Dot. naboru na  stanowisko  Aplikanta”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

metryczka


Wytworzył: Roman Witt (19 listopada 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (19 listopada 2008, 14:45:50)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (20 listopada 2008, 14:40:13)
Zmieniono: Kwestionariusz osobowy do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4931