Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Urząd  Miejski w Świeciu
                  
ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy 
młodszego referenta w
Wydziale Gospodarki, Rozwoju i  Współpracy Zagranicznej
Urzędu Miejskiego w  Świeciu

 


1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie  wyższe  lub średnie,
- udokumentowane doświadczenie w pracach nad pozyskiwaniem środków finansowych na działania lokalne z funduszy unijnych,
- znajomość założeń programów unijnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i regionalnych programów operacyjnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość  języka angielskiego,
- obsługa komputera.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Gminę Świecie,
- udzielanie informacji o programach pomocowych realizowanych w Polsce, które są dostępne dla rolników, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu gminy,
- przygotowywanie i zgłaszanie projektów do  dofinansowania z funduszy  krajowych i unii europejskiej,
- udział w przygotowaniu ofert inwestycyjnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- dokument potwierdzający wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne.


Wymagane dokumenty należy  kierować na adres:

Urząd Miejski w Świeciu 
ul. Wojska Polskiego 124
Sekretariat pok. Nr 21 z dopiskiem: "Dot. naboru na stanowisko młodszego referenta".
do dnia 25 stycznia 2008 r

metryczka


Wytworzył: Barbara Czerwińska (8 stycznia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (8 stycznia 2008, 10:30:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5092