Informacja o wynikach naboru na stanowisko mł. referenta w Wydziale Gospodarki [...]

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
 
na stanowisko Młodszego referenta
w  Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
Urzędu Miejskiego  w Świeciu

 


 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  
 
żaden z kandydatów nie został wybrany do objęcia wolnego stanowiska pracy.
 

Uzasadnienie :
 
Wybrani kandydaci nie  spełnili  wymagań  określonych w ogłoszeniu o naborze
 
na stanowisko  młodszego referenta  z powodu braku  udokumentowania
 
doświadczenia w pracach nad pozyskiwaniem środków finansowych na działania
 
lokalne z funduszy unijnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świecie,dnia 2008-01-08                                                          
                                                                                            Przewodniczący
                                                                                        Komisji Rekrutacyjnej
                                           
                                                                                          Janusz Sobolewski

metryczka


Wytworzył: Barbara Czerwińska (8 stycznia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (8 stycznia 2008, 10:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4032