Zarządzenie Nr 1219/05

Zarządzenie Nr 1219/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 251/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2005.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Nr 270/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r.

- Uchwałą Nr 279/05 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005r.

- Uchwałą Nr 294/05 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2005r.

- Uchwałą Nr 300/05 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005r.

- Uchwałą Nr 318/05 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2005r.

- Uchwałą Nr 329/05 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2005r.

- Zarządzeniem Nr 986/05 Burmistrza Świecia z dnia 9 maja 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1053/05 Burmistrza Świecia z dnia 29 czerwca 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1090/05 Burmistrza Świecia z dnia 29 sierpnia 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1111/05 Burmistrza Świecia z dnia 26 września 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1122/05 Burmistrza Świecia z dnia 10 października 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1152/05 Burmistrza Świecia z dnia 24 października 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1180/05 Burmistrza Świecia z dnia 14 listopada 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1206/05 Burmistrza Świecia z dnia 8 grudnia 2005r.

1.Plan wydatków po zmianie wynosi 68.417.743,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na rok 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 (66kB) pdf

Załącznik Nr 2 (51kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 marca 2006, 12:47:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1130