Zarządzenie Nr 1210/05

Zarządzenie Nr 1210/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie przedłużenia umów na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Sulnowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Przedłużyć umowę dzierżawy zawartą w dniu 30 września 2004 r. z Panem Tadeuszem Żurkiem na działki nr 7/4 i nr 7/2 o łącznej pow. 6.4239 ha położone w Sulnowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

  2. Przedłużyć umowę dzierżawy zawartą w dniu 7 października 2004 r. z Panem Andrzejem Kwaśniewskim na działki nr 5/1, nr 5/3, nr 6/1 i nr 6/3 o łącznej pow. 2.1297 ha położone w Sulnowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

  3. Przedłużyć umowę dzierżawy zawartą w dniu 20 października 2004r. z Panem Piotrem Kaweckim na działkę nr 15 o pow. 4.4800 ha położoną w Sulnowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

  4. Przedłużyć umowę dzierżawy zawartą w dniu 20 października 2004r. z Panem Sławomirem Brączkowskim na działki nr 17/2 i nr 17/3 o łącznej pow. 2.1037 ha położone w Sulnowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

§ 2

Umowy dzierżawy przedłużyć do 30 września 2006 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 grudnia 2005, 13:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1212