grudzień

grudzień

Zarządzenie Nr 1221/05

Zarządzenie Nr 1221/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 1220/05

Zarządzenie Nr 1220/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 15/05 pod nazwą “Dożywianie [...]

Zarządzenie Nr 1219/05

Zarządzenie Nr 1219/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 1218/05

Zarządzenie Nr 1218/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1217/05

Zarządzenie Nr 1217/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 138/1 i 138/2 położonych w Świeciu przy ul. Bydgoskiej od Syndyka Masy [...]

Zarządzenie Nr 1216/05

Zarządzenie Nr 1216/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty kwartalne opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 1215/05

Zarządzenie Nr 1215/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Józefa Bieleckiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 1214/05

Zarządzenie Nr 1214/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kontenerowym, położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1213/05

Zarządzenie Nr 1213/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1212/05

Zarządzenie Nr 1212/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1211/05

Zarządzenie Nr 1211/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1210/05

Zarządzenie Nr 1210/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie przedłużenia umów na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Sulnowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1209/05

Zarządzenie Nr 1209/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany czynszu za dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 w Świeciu. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1208/05

Zarządzenie Nr 1208/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 1207/05

Zarządzenie Nr 1207/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 17/05. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt [...]

Zarządzenie Nr 1206/05

Zarządzenie Nr 1206/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 1205/05

Zarządzenie Nr 1205/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 14/05 pod nazwą “Zorganizowanie [...]

metryczka