listopad

listopad

Zarządzenie Nr 1194/05

Zarządzenie Nr 1194/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uzgodnienia rocznego “Planu audytu wewnętrznego na 2006 rok”. Na podstawie art. 35 f ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1204/05

Zarządzenie Nr 1204/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Chełmińskiej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 1203/05

Zarządzenie Nr 1203/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojciecha Kossaka przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 1202/05

Zarządzenie Nr 1202/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu u zbiegu ulic Moniuszki i Paderewskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę i [...]

Zarządzenie Nr 1201/05

Zarządzenie Nr 1201/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie użyczenia gruntu oraz obiektów położonych przy ul. Nadbrzeżnej 2a w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 1200/05

Zarządzenie Nr 1200/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 42/13 położonej w Sulnówku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 1199/05

Zarządzenie Nr 1199/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 1198/05

Zarządzenie Nr 1198/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1197/05

Zarządzenie Nr 1197/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Sądowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 1196/05

Zarządzenie Nr 1196/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod garażem murowanym położonym w Świeciu przy ul. Moniuszki. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 1195/05

Zarządzenie Nr 1195/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz dla własnych jednostek [...]

Zarządzenie Nr 1193/05

Zarządzenie Nr 1193/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 15. Na podstawie art. 7 ust.1 [...]

Zarządzenie Nr 1192/05

Zarządzenie Nr 1192/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1031/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników [...]

Zarządzenie Nr 1191/05

Zarządzenie Nr 1191/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23listopada 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 13/05 pod nazwą “Utworzenie [...]

Zarządzenie Nr 1190/05

Zarządzenie Nr 1190/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych na 2006 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1189/05

Zarządzenie Nr 1189/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 10/2 położoną w Terespolu Pomorskim. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 1188/05

Zarządzenie Nr 1188/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży działek nr 134/22 i 134/23 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1187/05

Zarządzenie Nr 1187/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony we wsi Wiąg. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1186/05

Zarządzenie Nr 1186/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie kupna od Mondi Packaging Świecia S.A niezabudowanej działki nr 130/6 położonej w Świeciu. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1185/05

Zarządzenie Nr 1185/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 12 pod nazwą “Działania z [...]

Zarządzenie Nr 1184/05

Zarządzenie Nr 1184/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1183/05

Zarządzenie Nr 1183/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 1182/05

Zarządzenie Nr 1182/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 1181/05

Zarządzenie Nr 1181/2005 B u r m i s t r z a S w i e c i a z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 1180/05

Zarządzenie Nr 1180/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 1179/05

Zarządzenie Nr 1179/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2006. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 1178/05

Zarządzenie Nr 1178/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

Zarządzenie Nr 1177/05

Zarządzenie Nr 1177/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Magdaleny Dzedzej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1176/05

Zarządzenie Nr 1176/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anny Grabowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1175/05

Zarządzenie Nr 1175/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Agnieszki Góreckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1174/05

Zarządzenie Nr 1174/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym lokalu handlowo – usługowego przy ul. Tucholskiej 7. Na podstawie art. 30 ust [...]

Zarządzenie Nr 1173/05

Zarządzenie Nr 1173/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 1172/05

Zarządzenie Nr 1172/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym lokalu handlowo - usługowego przy ul. Wojska Polskiego 135 c. Na podstawie art. 30 ust [...]

Zarządzenie Nr 1171/05

Zarządzenie Nr 1171/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 1170/05

Zarządzenie Nr 1170/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia Pani Kingi Bąk z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

metryczka