wrzesień

wrzesień

Zarządzenie Nr 1111/05

Zarządzenie Nr 1111/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 1119/05

Zarządzenie Nr 1119/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej w celu poszerzenia istniejącej dzierżawy. [...]

Zarządzenie Nr 1118/05

Zarządzenie Nr 1118/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Arkadiuszem Majem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1117/05

Zarządzenie Nr 1117/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 17/44 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1116/05

Zarządzenie Nr 1116/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie sprzedaży działek nr 161/92, 161/93, 161/94, 161/95, 161/96 położonych w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1115/05

Zarządzenie Nr 1115/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 1114/05

Zarządzenie Nr 1114/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie opracowania i aktualizacji Gminnego Katalogu Firm działających na terenie Gminy Świecie. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1113/05

Zarządzenie Nr 1113/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 171 D. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 1112/05

Zarządzenie Nr 1112/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Dworzysko przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na [...]

Zarządzenie Nr 1110/05

Zarządzenie Nr 1110/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 września 2005r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 1109/05

Zarządzenie Nr 1109/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zarządzenie Nr 1108/05

Zarządzenie Nr 1108/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 września 2005 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali widowiskowo – [...]

Zarządzenie Nr 1107/05

Zarządzenie Nr 1107/05 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21września 2005 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czaplach. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z [...]

Zarządzenie Nr 1106/05

Zarządzenie Nr 1106/05 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Świeciu. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 1105/05

Zarządzenie Nr 1105/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2005r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 1104/05

Zarządzenie Nr 1104/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2005r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2006. Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 1103/05

Zarządzenie Nr 1103/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 1102/05

Zarządzenie Nr 1102/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1101/05

Zarządzenie Nr 1101/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 września 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu co do własności działki nr 1380/6 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 48332 oraz prawa użytkowania [...]

Zarządzenie Nr 1100/05

Zarządzenie Nr 1100/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod hodowlę [...]

Zarządzenie Nr 1099/05

Zarządzenie Nr 1099/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Łukasiewicza przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 1098/05

Zarządzenie Nr 1098/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie użyczenia lokalu komunalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Sądowej 5 w Świeciu podmiotowi prowadzącemu działalność [...]

Zarządzenie Nr 1097/05

Zarządzenie Nr 1097/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1096/05

Zarządzenie Nr 1096/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod kioskiem Ruchu położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1095/05

Zarządzenie Nr 1095/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1094/05

Zarządzenie Nr 1094/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki nr 79/21 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1093/05

Zarządzenie Nr 1093/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz 50 % zaległości z tytułu kupna lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gałczyńskiego 3c/48, a także [...]

Zarządzenie Nr 1092/05

Zarządzenie Nr 1092/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 września 2005r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej uzyskanego dofinansowania z [...]

Zarządzenie Nr 1091/05

Zarządzenie Nr 1091/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 [...]

metryczka