sierpień

sierpień

Zarządzenie Nr 1090/05

Zarządzenie Nr 1090/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 1089/05

Zarządzenie Nr 1089/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem sztabowym, położonej w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 1088/05

Zarządzenie Nr 1088/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 sierpnia 2005r.   w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Zarządzenie Nr 1087/05

Zarządzenie Nr 1087/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 1085/05

Zarządzenie Nr 1085/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1086/05

Zarządzenie Nr 1086/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1084/05

Zarządzenie Nr 1084/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/9 położoną w Świeciu przy [...]

metryczka