lipiec

lipiec

Zarządzenie nr 1083/05

Zarządzenie Nr 1083/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 1383/8 położoną w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 1082/05

Zarządzenie Nr 1082/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki nr 228/1 położonej we Wielkim Konopacie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1081/05

Zarządzenie Nr 1081/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 17/44 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 1080/05

Zarządzenie Nr 1080/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki nr 42/13 położonej w Sulnówku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1079/05

Zarządzenie Nr 1079/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1078/05

Zarządzenie Nr 1078/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki nr 134/22 oraz części działki nr 134/20 położonej w Świeciu. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1077/05

Zarządzenie Nr 1077/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 167/23 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1076/05

Zarządzenie Nr 1076/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1075/05

Zarządzenie Nr 1075/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1074/05

Zarządzenie Nr 1074/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni z kostki polbruk ulicy [...]

Zarządzenie Nr 1073/05

Zarządzenie Nr 1073/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie nr 1072/05

Zarządzenie Nr 1072/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1071/05

Zarządzenie Nr 1071/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1070/05

Zarządzenie Nr 1070/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1069/05

Zarządzenie Nr 1069/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie nr 1068/05

Zarządzenie Nr 1068/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie powołania Pani Beaty Szymańskiej na stanowisko Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w [...]

Zarządzenie Nr 1067/05

Zarządzenie Nr 1067/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej zapisanej w KW Nr 40706 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 1064/05

Zarządzenie Nr 1064/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie wydania opinii do wniosku o przyznanie dotacji dla Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1063/05

Zarządzenie Nr 1063/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na [...]

Zarządzenie Nr 1066/05

Zarządzenie Nr 1066/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1065/05

Zarządzenie Nr 1065/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie upoważnienia Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej do ustalania wysokości i okresu obowiązywania stawek za dzierżawę [...]

Zarządzenie Nr 1054/05

Zarządzenie Nr 1054/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia darowizny gruntów stanowiących działki nr 11/9, 11/10, 12/9 i 12/10 położone w Dworzysku od Pana Henryka Łobockiego na rzecz Gminy [...]

Zarządzenie Nr 1062/05

Zarządzenie Nr 1062/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1061/05

Zarządzenie Nr 1061 /05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1060/05

Zarządzenie Nr 1060/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 161/74 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 1059/05

Zarządzenie Nr 1059/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży działki nr 124/1 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 1058/58

Zarządzenie Nr 1058/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży działki nr 124/2 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 1057/05

Zarządzenie Nr 1057/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie umorzenia odsetek oraz przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 8 położony w [...]

Zarządzenie Nr 1056/05

Zarządzenie Nr 1056/05 Burmistrza Świecia z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera.              Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 1055/05

Zarządzenie Nr 1055/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 73/5 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

metryczka