Zarządzenie Nr 1052/05

Zarządzenie Nr 1052/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu budynku głównego Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu, ul. Duży Rynek 1.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie remontu dachu budynku głównego Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu, ul. Duży Rynek 1 za cenę 20.000,00 zł. brutto.

§ 2

Zamówienie skierować do: firmy “GRAMA” Wojciech, Grażyna Majchrzak z siedzibą w Polskim Konopacie 35, 86 – 101 Świecie.

§ 3

Jako Kierownik Zamawiającego wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 lipca 2005, 10:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1150