Zarządzenie Nr 1048/05

Zarządzenie Nr 1048/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie odwołania kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 70 § 1 Kodeksu Pracy,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Odwołać z dniem 30 czerwca 2005 r. Panią Melittę Krzywańską ze stanowiska Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w związku z przejściem na emeryturę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2005 r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 lipca 2005, 10:00:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179