Zarządzenie Nr 1045/05

Zarządzenie Nr 1045/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie nabycia gruntu od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Świecie stanowiącego nowo wydzieloną drogę osiedlową na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Skarbu Państwa na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę

Nr 856/6 o pow. 0,2836 ha, położoną w Świeciu na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych stanowiącą nowo wydzieloną drogę osiedlową.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 1.418,-zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lipca 2005, 11:59:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1149