Zarządzenie nr 1034/05

Zarządzenie Nr 1034/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 647/213 położonej w Świeciu przy ul. Hallera.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 20004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż części działki nr 647/213 położonej w Świeciu przy ul. Hallera Pani Sabinie Kokoszyńskiej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (10 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 czerwca 2005, 12:55:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976