czerwiec

czerwiec

Zarządzenie Nr 1053/05

Zarządzenie Nr 1053/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 1052/05

Zarządzenie Nr 1052/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu budynku głównego Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu, ul. Duży Rynek 1. Na [...]

Zarządzenie Nr 1051/05

Zarządzenie Nr 1051/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Pani Eugenii Mrówczyńskiej na stanowisko p. o. kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w [...]

Zarządzenie Nr 1050/05

  Zarządzenie Nr 1050/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1049/05

Zarządzenie Nr 1049/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1048/05

Zarządzenie Nr 1048/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 1047/05

Zarządzenie Nr 1047/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Małgorzaty i Jacka Świerczyńskich. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 1046/05

Zarządzenie Nr 1046/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 1045/05

Zarządzenie Nr 1045/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Świecie stanowiącego nowo wydzieloną drogę osiedlową na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla [...]

Zarządzenie Nr 1044/05

Zarządzenie Nr 1044/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wodnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej. Na [...]

Zarządzenie Nr 1043/05

Zarządzenie Nr 1043/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę części działki nr 222/9 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej oraz wydzierżawienie jej. Na podstawie [...]

Zarządzenie nr 1042/05

Zarządzenie Nr 1042/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na [...]

Zarządzenie Nr 1041/05

Zarządzenie Nr 1041/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 222/9 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie 1040/05

Zarządzenie Nr 1040/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 1039/05

Zarządzenie Nr 1039/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 17/44 i Wojska Polskiego 167/23 przeznaczonych do [...]

Zarządzenie Nr 1038/05

Zarządzenie Nr 1038/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Jacka Świerczyńskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z [...]

Zarządzenie Nr 1037/05

Zarządzenie Nr 1037/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Bogdana Sarguna. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 1036/05

Zarządzenie Nr 1036/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Pani Izabeli Marchlewskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 1035/05

Zarządzenie Nr 1035/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży działek nr 134/14 i 134/16 położonych w Świeciu przyul. Piłsudskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr 1034/05

Zarządzenie Nr 1034/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 647/213 położonej w Świeciu przy ul. Hallera. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 1032/05

Zrządzenie Nr 1032/05 B u r m i s t r za Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania KART USŁUG w Urzędzie Miejskim w Swieciu. Na podstawie art 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1031/05

Zarządzenie Nr 1031/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 1033/05

Zarządzenie Nr 1033/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 11 pod nazwą “Organizacja [...]

Zarządzenie Nr 1030/05

Zarządzenie Nr 1030/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 10 pod nazwą “Działania z [...]

Zarządzenie Nr 1029/05

Zarządzenie Nr 1029/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1028/05

Zarządzenie Nr 1028/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1025/05

Zarządzenie Nr 1025/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru oraz Punktu Kontaktowego na terenie Gminy Świecie. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. [...]

Zarządzenie Nr 1027/05

Zarządzenie Nr 1027/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Arkadiuszem Majem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1026/05

Zarządzenie Nr 1026/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr [...]

metryczka