Zarządzenie Nr 986/05

Zarządzenie Nr 986/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 251/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2005.

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

  • Uchwałą Rady Miejskiej Nr 270/05 z dnia 24 lutego 2005r.
  • Uchwałą Rady Miejskiej Nr 279/05 z dnia 31 marca 2005r.

  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 307.532,-zł, plan dochodów po zmianie wynosi 62.735.083,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 307.532,-zł, plan wydatków po zmianie wynosi 64.235.083,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej – plan finansowy zadań zleconych na rok 2004, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

załączniki (47kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 czerwca 2005, 15:05:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333