maj

maj

Zarządzenie Nr 1024/05

Zarządzenie Nr 1024/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. [...]

Zarządzenie Nr 1023/05

Zarządzenie Nr 1023/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 maja 2005r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej . Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 [...]

Zarządzenie Nr 1022/05

Zarządzenie Nr 1022/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 maja 2005r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 1021/05

Zarządzenie Nr 1021/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72. Na [...]

Zarządzenie Nr 1020/05

Zarządzenie Nr 1020/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 270/71, 270/92 oraz części działki nr 341/2 położonych w Świeciu przy ul. Słowackiego. Na [...]

Zarządzenie Nr 1019/05

Zarządzenie Nr 1019/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy Dużym Rynku 7/3 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 1018/05

Zarządzenie Nr 1018/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy Dużym Rynku 7/1 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 1017/05

Zarządzenie Nr 1017/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sulnowie, przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 1016/05

Zarządzenie Nr 1016/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Terespolu Pomorskim. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 1015/05

Zarządzenie Nr 1015/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/9 położoną w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 1014/05

Zarządzenie Nr 1014/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie odmowy sprzedaży nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej 7 przeznaczonej do oddania w [...]

Zarządzenie nr 1013/05

Zarządzenie Nr 1013/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 9/32 i Wojska Polskiego 73/5 przeznaczonych do [...]

Zarządzenie Nr 1011/05

Zarządzenie 1011/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 15355 położonej w Świeciu przy ul. Mestwina stanowiącej działki Nr [...]

Zarządzenie Nr 1012/05

Zarządzenie Nr 1012/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej Wiąg Nr 55. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 1010/05

Zarządzenie Nr 1010/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 331/1 położonej w Świeciu stanowiącej pas drogowy ul. Słowackiego. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1009/05

Zarządzenie Nr 1009/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 148/2 położonej we wsi Sulnówko stanowiącej grunt rolny. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1008/05

Zarządzenie Nr 1008/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki pod działalność handlową. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1007/05

Zarządzenie Nr 1007/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży działki nr 903/6 położonej w Świeciu przy ulicy Sądowej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1006/05

Zarządzenie Nr 1006/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera na działce nr 647/214 przeznaczonego do sprzedaży. Na [...]

Zarządzenie Nr 1005/05

Zarządzenie Nr 1005/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Hieronima i Heleny Kruszka. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z [...]

Zarządzenie Nr 1004/05

Zarządzenie Nr 1004/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Jana Omiliana ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 1003/05

Zarządzenie Nr 1003/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Adama Głowali ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 1002/05

Zarządzenie Nr 1002/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Justyny Redzimskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 1001/05

Zarządzenie Nr 1001/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Agnieszki Poćwiardowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 1000/05

Zarządzenie Nr 1000/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Joanny Moczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 999/05

Zarządzenie Nr 999/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Ewy Olczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 998/05

Zarządzenie Nr 998/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Żanetty Tom ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 997/05

Zarządzenie Nr 997/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Ewy Gzelli ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 996/05

Zarządzenie Nr 996/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Magdaleny Kufel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 995/05

Zarządzenie Nr 995/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Ilony Jaworskiej – Manikowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 994/05

Zarządzenie Nr 994/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Katarzyny Kufel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 993/05

Zarządzenie Nr 993/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Małgorzaty Marchlewskiej - Zakrzewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień [...]

Zarządzenie Nr 992/05

Zarządzenie Nr 992/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anny Rzepy ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 991/05

Zarządzenie Nr 991/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Renaty Baran ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 990/05

Zarządzenie Nr 990/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Beaty Wąsik ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 989/05

Zarządzenie Nr 989/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anity Maliszewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 986/05

Zarządzenie Nr 986/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Zarządzenie Nr 988/05

Zarządzenie Nr 988/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 987/05

Zarządzenie Nr 987/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 985/05

Zarządzenie Nr 985/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na budowę [...]

Zarządzenie Nr 984/05

Zarządzenie Nr 984/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

metryczka