kwiecień

kwiecień

Zarządzenie Nr 983/05

Zarządzenie Nr 983/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...]

Zarządzenie Nr 982/05

Zarządzenie Nr 982/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie nabycia gruntów od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Świecie stanowiących nowo wydzielone drogi osiedlowe na terenie [...]

Zarządzenie Nr 981/05

Zarządzenie Nr 981/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Panów Czesława Jarosza, Jerzego Krzyżanowskiego i Jacka Krzyżanowskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 980/05

Zarządzenie Nr 980/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na [...]

Zarzadzenie nr 979/05

Zarządzenie Nr 979/05 B u r m i s t r z a Ś w i e ci a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany terminu oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 161/26, 161/27,139/2, 138/2 i 161/58 położonych w Świeciu przy ul. Krausego, których [...]

Zarządzenie Nr 978/05

Zarządzenie Nr 978/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Zamkowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 977/05

Zarządzenie Nr 977/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 976/05

Zarządzenie Nr 976/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony we wsi Dworzysko. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 975/05

Zarządzenie Nr 975/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 43331 położonej w Świeciu przy ul. Witosa, stanowiącej [...]

Zarządzenie Nr 974/05

Zarządzenie Nr 974/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 973/05

Zarządzenie Nr 973/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 163/26 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 972/05

Zarządzenie Nr 972/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy Dużym Rynku 9/9 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 971/05

Zarządzenie Nr 971/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 1/1 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 970/05

Zarządzenie Nr 970/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 969/05

Zarządzenie Nr 969/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 968/05

Zarządzenie Nr 968/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i [...]

Zarządzenie Nr 967/05

Zarządzenie Nr 967/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 10 – Działania z zakresu [...]

Zarządzenie Nr 966/05

Zarządzenie Nr 966/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 kwietnia 2005 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu za rok [...]

Zarządzenie nr 965/05

Zarządzenie Nr 965/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym budynku usługowo – handlowego położonego w Świeciu przy ul. Sportowej [...]

Zarządzenie Nr 964/05

Zarządzenie Nr 964/05 B u r m i s t r z a   Ś w  i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 963/05

Zarządzenie Nr 963/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie użyczenia lokalu komunalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Sądowej 5 w Świeciu podmiotom prowadzącym działalność pożytku [...]

Zarządzenie nr 962/05

Zarządzenie Nr 962/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Sulnówko przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na [...]

Zarządzenie Nr 961/05

Zarządzenie Nr 961/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Sulnówko przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na [...]

Zarządzenie Nr 960/05

Zarządzenie Nr 960/05 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele [...]

Zarządzenie Nr 959/05

Zarządzenie Nr 959/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie wypłaty odszkodowania panu Hieronimowi Majowi za zniszczone zasiewy podczas budowy uzbrojenia w ulicy Wyspiańskigo. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 958/05

Zarządzenie Nr 958/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Zarzadzenie Nr 957/05

Zarządzenie Nr 957/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 95 na rzecz Gminy Świecie. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 956/05

Zarządzenie Nr 956/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 955/05

Zarządzenie Nr 955/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy Dużym Rynku 7 przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 954/05

Zarządzenie Nr 954/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 953/05

Zarządzenie Nr 953/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r., dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 [...]

metryczka