marzec

marzec

Zarządzenie Nr 952/05

Zarządzenie Nr 952/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy, GFOŚr i [...]

Zarządzenie Nr 951/05

Zarządzenie Nr 951/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 7 pod nazwą “Organizacja [...]

Zarządzenie Nr 950/05

Zarządzenie Nr 950/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72. Na [...]

Zarządzenie Nr 949/05

Zarządzenie Nr 949/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych do realizacji zadań zgłoszonych przez Gminę Świecie do akcji społecznej“Przejrzysta [...]

Zarządzenie Nr 948/05

Zarządzenie Nr 948/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005r. w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Świeciu przy ul. Mestwina [...]

Zarządzenie Nr 947/05

Zarządzenie Nr 947/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 946/05

Zarządzenie Nr 946/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. 10 [...]

Zarządzenie Nr 945/05

Zarządzenie Nr 945/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działki nr 448 położonej w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 944/05

Zarządzenie Nr 944/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005r. w sprawie rozłożenia na dwie raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 518/16 położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 943/05

Zarządzenie Nr 943/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę część działki nr 1050/1 położonej w Świeciu stanowiącej Duży Rynek oraz części gruntu [...]

Zarządzenie Nr 942/05

Zarządzenie Nr 942/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego pod działalność gospodarczą. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 941/05

Zarządzenie Nr 941/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej ratę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w [...]

Zarządzenie Nr 940/05

Zarządzenie Nr 940/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 9 pod nazwą “Organizacja [...]

Zarządzenie Nr 939/05

Zarządzenie Nr 939/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 8 pod nazwą “Pomoc w prowadzeniu [...]

Zarządzenie Nr 938/05

Zarządzenie Nr 938/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie nr 937/05

Zarządzenie Nr 937/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu ds. oceny ofert podmiotów ubiegających się o dzierżawę terenów w obszarze inwestycyjnym Vistula-Park w [...]

Zarządzenie Nr 936/05

Zarządzenie Nr 936/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 6 pod nazwą “Upowszechnianie [...]

Zarządzenie Nr 935/05

Zarządzenie Nr 935/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 5 pod nazwą “Działalność [...]

Zarządzenie Nr 934/05

Zarządzenie Nr 934/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 933/05

Zarządzenie Nr 933/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na budowę [...]

Zarządzenie Nr 932/05

Zarządzenie Nr 932/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 931/05

Zarządzenie Nr 931/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 930/05

Zarządzenie Nr 930/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 929/05

Zarządzenie Nr 929/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie użyczenia lokali komunalnych mieszczących się w budynku położonym przy ul. Sądowej 5 w Świeciu podmiotom prowadzącym działalność pożytku [...]

Zarządzenie Nr 928/05

Zarządzenie Nr 928/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży działki nr 124/3 położonej w Sulnowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 927/05

Zarządzenie Nr 927/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 926/05

Zarządzenie Nr 926/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie nie przeznaczania do dzierżawy części działki nr 2834/11 położonej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o [...]

Zarządzenie Nr 925/05

Zarządzenie Nr 925/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 47954 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 924/05

Zarządzenie Nr 924/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy Dużym Rynku 9/9 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 923/05

Zarządzenie Nr 923/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 4 pod nazwą : “Kultura i [...]

Zarządzenie Nr 922/05

Zarządzenie Nr 922/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 9. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 921/05

Zarządzenie Nr 921/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 8. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 920/05

Zarządzenie Nr 920/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 7. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 919/05

Zarządzenie Nr 919/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 6. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 918/05

Zarządzenie Nr 918/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 5. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 917/05

Zarządzenie Nr 917/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 2. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

metryczka