luty

luty

Zarządzenie Nr 916/05

Zarządzenie Nr 916/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Krzysztofa Koślaka na poszerzenie dróg w Sulnowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 915/05

Zarządzenie Nr 915/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Kazimierza Kłosowskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 914/05

Zarządzenie Nr 914/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na [...]

Zarządzenie Nr 913/05

Zarządzenie Nr 913/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie użyczenia lokalu komunalnego mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Sądowej 5 w Świeciu podmiotom prowadzącym działalność pożytku [...]

Zarządzenie Nr 912/05

Zarządzenie Nr 912/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 385/30 o pow. 401 m2, położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej. Na [...]

Zarządzenie Nr 911/05

Zarządzenie Nr 911/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie rozłożenia Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Świeciu na raty kwartalne opłaty rocznej z tytułu użytkowania [...]

Zarządzenie Nr 910/05

Zarządzenie Nr 910/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 909/05

Zarządzenie Nr 909/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie nr 908/05

Zarządzenie Nr 908/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie przesunięcia terminu płatności raty z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Sulnowie 53A. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 907/05

Zarządzenie Nr 907/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności raty z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 165. Na [...]

Zarządzenie Nr 906/05

Zarządzenie Nr 906/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 1/1 i Wojska Polskiego 163/26 przeznaczonych do sprzedaży. Na [...]

Zarządzenie Nr 905/05

Zarządzenie Nr 905/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 [...]

Zarządzenie Nr 904/05

Zarządzenie Nr 904/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 903/05

Zarządzenie Nr 903/05 Burmistrza Świecia z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 902/05

Zarządzenie Nr 902/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 901/05

Zarządzenie Nr 901/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarzadzenie Nr 900/05

Zarządzenie Nr 900/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 2. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 899/05

Zarządzenie Nr 899/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 [...]

Zarządzenie Nr 898/05

Zarządzenie Nr 898/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 897/05

Zarządzenie Nr 897/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenia zaległości oraz na obniżenie czynszu za najem pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ul. Parkowej. Na [...]

Zarządzenie Nr 896/05

Zarządzenie Nr 896/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 895/05

Zarządzenie Nr 895/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Michaliny i Sebastiana Rzepa. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie Nr 894/05

Zarządzenie Nr 894/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 893/05

Zarządzenie Nr 893/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Terespolu Pomorskim. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 892/05

Zarządzenie Nr 892/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Willowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarzadzenie Nr 891/05

Zarządzenie Nr 891/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 890/05

Zarządzenie Nr 890/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 889/05

Zarządzenie Nr 889/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarzadzenie Nr 888/05

Zarządzenie Nr 888/05 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Paderewskiego 12. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 887/05

Zarządzenie Nr 887/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 42/2 położonej we wsi Wielki Konopat stanowiącej grunt rolny. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 886/05

Zarządzenie Nr 886/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 79/21 położonej w Świeciu przy ul. J. Bednarza. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 885/05

Zarządzenie Nr 885/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. 10 Lutego 6/6 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

metryczka