styczeń

styczeń

Zarządzenie Nr 884/05

Zarządzenie Nr 884/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży działek nr 404/2 i 409/3 położonych w Grucznie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 883/05

Zarządzenie Nr 883/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 882/05

Zarządzenie Nr 882/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 881/05

Zarządzenie Nr 881/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 880/05

Zarządzenie Nr 880/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 879/05

Zarządzenie Nr 879/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 878/05

Zarządzenie Nr 878/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 877/05

Zarządzenie Nr 877/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 876/05

Zarządzenie Nr 876/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 875/05

Zarządzenie Nr 875/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 874/05

Zarządzenie Nr 874/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Sylwii Schmidt ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 873/05

Zarządzenie Nr 873/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 2/1 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 872/05

Zarządzenie Nr 872/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 119/2 położonej w Sulnówku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 871/05

Zarządzenie Nr 871/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 870/05

Zarządzenie Nr 870/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 869/05

Zarządzenie Nr 869/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie nie przeznaczania do dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza pod usytuowanie kolejnego pawilonu handlowego przy [...]

Zarządzenie Nr 868/05

Zarządzenie 868/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 34606 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 867/05

Zarządzenie Nr 867/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej rusznikarni, położonej w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 866/05

Zarządzenie Nr 866/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 roku. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 11/11 położonej w Świeciu przy ul. Bzowej. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 865/05

Zarządzenie Nr 865/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Sądowej. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 862/05

Zarządzenie Nr 862/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego zakładu budżetowego, środków specjalnych i funduszu celowego na rok 2005. Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 [...]

Zarządzenie Nr 861/05

Zarządzenie Nr 861/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 stycznia 2005 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 864/05

Zarządzenie Nr 864/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym budynku usługowo – handlowego położonego w Świeciu przy ul. Rzemieślniczej [...]

Zarządzenie nr 863/05

Zarządzenie Nr 863/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym budynku Plebani Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. Św. Józefa w [...]

Zarządzenie Nr 860/05

Zarządzenie Nr 860/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 859/05

Zarządzenie Nr 859/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na przyjmowanie zwierząt bezdomnych do Schroniska w Bydgoszczy. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

metryczka