Grudzień

Grudzień

Zarządzenie Nr 858/04

Zarządzenie Nr 858/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego środków specjalnych i funduszu celowego. Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych [...]

Zarządzenie Nr 857/04

Zarządzenie Nr 857/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. [...]

Zarządzenie Nr 856/04

Zarządzenie Nr 856/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 855/04

Zarządzenie Nr 855/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Krystiana Koszuckiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

Zarzadzenie Nr 854/04

Zarządzenie Nr 854/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za składniki roślinne i budowlane Państwu Tadeuszowi i Urszuli Kaczerowskim. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z [...]

Zarządzenie nr 853/04

Zarządzenie Nr 853/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej działki nr 59/66 i nr 59/67 położonej w Świeciu przy ul. Małcużyńskiego przeznaczonej do [...]

Zarządzenie nr 852/04

Zarządzenie Nr 852/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia opłaty za dzierżawę gruntu rolnego położonego we wsi Gruczno. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 851/04

Zarządzenie 851/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 27204 położonej w Polskim Konopacie, stanowiącej działkę Nr 143 [...]

Zarządzenie Nr 850/04

Zarządzenie Nr 850/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny stanowiący część działki nr 237/3 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 849/04

Zarządzenie Nr 849/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażami blaszanymi położonymi w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 848/04

Zarządzenie Nr 848/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 grudnia 2004 roku. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działek nr 118/13 i 118/14 położonych w Świeciu przy ul. Piłsudskiego. Na [...]

Zarządzenie Nr 847/04

Zarządzenie Nr 847/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Na postawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 [...]

Zarządzenie nr 846/04

Zarządzenie Nr 846/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 8/12 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie nr 845/04

Zarządzenie Nr 845/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 8/51 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 844/04

Zarządzenie Nr 844/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 843/04

Zarządzenie Nr 843/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Andrzeja Nadolnego stanowiącego część działki nr 23/5. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 842/04

Zarządzenie Nr 842/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej w celu wybudowania dla klientów sklepu firmy [...]

Zarządzenie Nr 841/04

Zarządzenie Nr 841/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu dzierżawy Zamku w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 840/04

Zarządzenie Nr 840/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1/35 położonej w Morsku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 839/04

Zarządzenie Nr 839/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Sienkiewicza. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 838/04

Zarządzenie Nr 838/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 837/04

Zarządzenie Nr 837/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 1908 położoną w Świeciu od Państwa Edmunda i Ireny Żyła na rzecz Gminy [...]

Zarządzenie Nr 836/04

Zarządzenie Nr 836/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/3 położoną w Czaplach od Pana Adama Sosnowskiego na rzecz Gminy Świecie. Na [...]

Zarządzenie Nr 835/04

Zarządzenie Nr 835/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 10/1 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 834/04

Zarządzenie Nr 834/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 833/04

Zarządzenie Nr 833/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

metryczka