Listopad

Listopad

Zarządzenie Nr 830/04

Zarządzenie Nr 830/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 listopada 2004 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 832/04

Zarządzenie Nr 832/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 831/04

Zarządzenie Nr 831/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 829/04

Zarządzenie Nr 829/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW Nr 7552 położonej w Świeciu przy ul. Witosa, [...]

Zarządzenie Nr 828/04

Zarządzenie Nr 828/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a “DARMEX’ sp. z o. o. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 827/04

Zarządzenie Nr 827/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 819/04

Zarządzenie Nr 819/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 2/1 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 826/04

Zarządzenie Nr 826/04 B u r m i s t r z a Świecia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 825/04

Zarządzenie Nr 825/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Bożeny i Ryszarda Tatarowicz. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 824/04

Zarządzenie Nr 824/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Anny i Dariusza 0ssowskich. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie Nr 823/04

Zarządzenie Nr 823/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 822/04

Zarządzenie Nr 822/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej położonego we wsi Wiąg Nr 55 gmina [...]

Zarządzenie Nr 821/04

Zarządzenie Nr 821/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 187/13 położonej w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 820/04

Zarządzenie Nr 820/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1359/5 położonej w Świeciu przy ulicy Wodnej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 818/04

Zarządzenie Nr 818/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie czynszu najmu za garaże stanowiące własność Gminy Świecie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 817/04

Zarządzenie Nr 817/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Świecie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o [...]

Zarządzenie Nr 815/04

Zarządzenie Nr 815/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2005. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, [...]

Zarządzenie Nr 816/04

Zarządzenie Nr 816/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 814/04

Zarządzenie Nr 814/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/0z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu GminyŚwiecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 813/04

Zarządzenie Nr 813/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie rozłożenia na raty miesięczne zadłużenia z tyt. kupna lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77B/7. Na [...]

Zarządzenie Nr 812/04

Zarządzenie Nr 812/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej wartowni, położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 811/04

Zarządzenie Nr 811/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej rusznikarni, położonej w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 810/04

Zarządzenie Nr 810/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Orzeszkowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 809/04

Zarządzenie Nr 809/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/12 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 808/04

Zarządzenie Nr 808/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/51 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 807/04

Zarządzenie Nr 807/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału wynoszącego 1046/1529 części budynku położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie nr 806/04

Zarządzenie Nr 806/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna średnio i wielkowymiarowego z wyrębu lasu w Wielkim Konopacie. Na [...]

metryczka