Październik

Październik

Zarządzenie Nr 804/04

Zarządzenie Nr 804/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o [...]

Zarządzenie Nr 805/04

Zarządzenie Nr 805/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 29 października 2004r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ostatniej raty za kupno lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego [...]

Zarządzenie Nr 803/04

Zarządzenie Nr 803/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 października 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Jarosława i Barbary Trojanowskich. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie nr 802/04

Zarządzenie Nr 802/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wykupu gruntu od p. Haliny Szczukowskiej, Gertrudy Szynkiewicz, Zofii Popławskiej i Jerzego Szczukowskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 801/04

Zarządzenie Nr 801/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 903/5 położonej w Świeciu przy ul. Sądowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr 800/04

Zarządzenie Nr 800/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za składniki roślinne i budowlane p. Tadeuszowi i Urszuli Kaczerowskim, Zdzisławowi Rokicie i Mariuszowi [...]

Zarządzenie Nr 799/04

Zarządzenie Nr 799/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 17/29 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 798/04

Zarządzenie Nr 798/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 października 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 0ddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanej nieruchomości położonej w [...]

Zarządzenie Nr 797/04

Zarządzenie Nr 797/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 października 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Tadeusza Tutlewskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 796

Zarządzenie Nr 796/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 października 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 795/04

Zarządzenie Nr 795/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 października 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 794/04

Zarządzenie Nr 794/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 października 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale komunalne. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie Nr 783/04

Zarządzenie Nr 783/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działki nr 119/2 położonej w Sulnówku przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 793/04

Zarządzenie Nr 793/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 792/04

Zarządzenie Nr 792/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 791/04

Zarządzenie Nr 791/04 B m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wypłaty odszkodowania, zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Bronisławem Bobińskim oraz nieodpłatnego przejęcia działki nr 1374/54 [...]

Zarządzenie Nr 790/04

Zarządzenie Nr 790/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury. Na [...]

Zarządzenie Nr 789/04

Zarządzenie Nr 789/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 788/04

Zarządzenie Nr 788/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 10/1 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 787/04

Zarządzenie Nr 787/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 786/04

Zarządzenie Nr 786/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia gruntu i budynku gospodarczego położonego we wsi Drozdowo. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 785/04

Zarządzenie Nr 785/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie oddania w użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej działki nr 118/13 położonej w Świeciu przy ul. Piłsudskiego. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 784/04

Zarządzenie Nr 784/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Świeciu przy ul. 10 Lutego 18. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 782/04

Zarządzenie Nr 782/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 781/04

Zarządzenie Nr 781/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 779/04

Zarządzenie Nr 779/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 października 2004 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004. Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 778/04

Zarządzenie Nr 778/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 października 2004r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 780/04

Zarządzenie Nr 780/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 777/04

Zarządzenie Nr 777/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie “Zapytania o [...]

metryczka