Wrzesień

Wrzesień

Zarządzenie Nr 767/04

Zarządzenie Nr 767/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 776/04

Zarządzenie Nr 776/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Stanisława i Zdzisławy Rybakiewicz. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 775/04

Zarządzenie Nr 775/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72. Na podstawie art.30 ust 2 [...]

Zarządzenie Nr 774/04

Zarządzenie Nr 774/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 773/04

Zarządzenie Nr 773/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Państwem Michaliną i Sebastianem Rzepa. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 772/04

Zarządzenie Nr 772/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 771/04

Zarządzenie Nr 771/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 770/04

Zarządzenie Nr 770/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod [...]

Zarządzenie Nr 769/04

Zarządzenie Nr 769/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 września 2004 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w budynku przy ul. Sądowej 5. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 768/04

Zarządzenie Nr 768/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Św.Wincentego 1. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 766/04

Zarządzenie Nr 766/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 765/04

Zarządzenie Nr 765/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 764/04

Zarządzenie Nr 764/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 763/04

Zarządzenie Nr 763/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 września 2004 r. w sprawie użyczenia gruntu położonego w Sulnówku przy ul. Chmielniki pod usytuowanie parkingu dla samochodów osobowych. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 762/04

Zarządzenie Nr 762/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 września 2004 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 365/26 położonej w Świeciu przy ulicy Tucholskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 761/04

Zarządzenie Nr 761/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 września 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 760/04

Zarządzenie Nr 760/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 września 2004r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności odsetek od bieżącej raty z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 759/04

Zarządzenie Nr 759/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 wrześnaia 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 1358/8 położonej w Świeciu przy ul. Wodnej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 758/04

Zarządzenie Nr 758/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż 1046/1529 części budynku położonego w Świeciu przy ul. Hallera oraz 1046/1529 części działki gruntu nr [...]

Zarządzenie Nr 757/04

Zarządzenie Nr 757/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 756/04

Zarządzenie Nr 756/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4 przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 755/04

Zarządzenie Nr 755/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 59/100 położonej w Świeciu przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 754/04

Zarządzenie Nr 754/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 59/99 położonej w Świeciu przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 753/04

Zarządzenie Nr 753/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 49/58 położonej w Świeciu przy ulicy Hadyny. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 752/04

Zarządzenie Nr 752/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 września 2004r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2005 Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 751/04

Zarządzenie Nr 751/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury. Na [...]

Zarządzenie Nr 750/04

Zarządzenie Nr 750/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Dariusza Gabrych. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 749/04

Zarządzenie Nr 749/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 748/04

Zarządzenie Nr 748/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej pod usytuowanie kawiarni letniej. Na [...]

Zarządzenie Nr 747/04

Zarządzenie Nr 747/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 746/04

Zarządzenie Nr 746/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności odsetek od bieżącej raty z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 745/04

Zarządzenie Nr 745/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 3a na rzecz jego najemcy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 744/04

Zarządzenie Nr 744/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 1/2 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 743/04

Zarządzenie Nr 743/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 174/1 położonej w Grucznie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 742/04

Zarządzenie Nr 742/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 741/04

Zarządzenie Nr 741/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 740/04

Zarządzenie Nr 740/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Mariusza Jażdżewskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 739/04

Zarządzenie Nr 739/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Zdzisława Rokity. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie 738/04

Zarządzenie Nr 738/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Andrzeja Nadolnego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 737/04

Zarządzenie Nr 737/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Andrzeja Kwaśniewskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 736/04

Zarządzenie Nr 736/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Piotra Kaweckiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 735/04

Zarządzenie Nr 735/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Tadeusza i Urszuli Kaczerowskich. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 734/04

Zarządzenie Nr 734/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 733/04

Zarządzenie Nr 733/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 732/04

Zarządzenie Nr 732/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Małcużyńskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 731/04

Zarządzenie Nr 731/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 730/04

Zarządzenie Nr 730/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77b/33 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 729/04

Zarządzenie Nr 729/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 wrzesnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 17/29 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 728/04

Zarządzenie Nr 728/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 17/3. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 727/04

Zarządzenie Nr 727/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 września 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 9/14 na rzecz najemców lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 726/04

Zarządzenie Nr 726/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 1 września 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

metryczka