Sierpień

Sierpień

Zarządzenie Nr 725/04

Zarządzenie Nr 725/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 724/04

Zarządzenie Nr 724/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 723/04

Zarządzenie Nr 723/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarzadzenie Nr 722/04

Zarządzenie Nr 722/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia zamówienia na “Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz wykonanie fundamentów i utwardzenie terenu pod wiatę [...]

Zarządzenie Nr 721/04

Zarządzenie Nr 721/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 720/04

Zarządzenie Nr 720/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Czaplach. Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 719/04

Zarządzenie Nr 719/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 718/04

Zarządzenie Nr 718/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 717/04

Zarządzenie Nr 717/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 716/04

Zarządzenie Nr 716/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie nabycia gruntu przeznaczonego pod drogi oraz pod strefę rozwoju gospodarczego VISTULA Park II w Sulnowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy [...]

metryczka