Lipiec

Lipiec

Zarządzenie Nr 715/04

Zarządzenie Nr 715/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Justyny i Romualda Dworakowskich. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 714/04

Zarządzenie Nr 714/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 713/04

Zarządzenie Nr 713/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na budowę [...]

Zarządzenie Nr 712/04

Zarządzenie Nr 712/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 711/04

Zarządzenie Nr 711/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zakup [...]

Zarządzenie Nr 710/04

Zarządzenie Nr 710/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zakup [...]

Zarządzenie Nr 709/04

Zarządzenie Nr 709/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zakup [...]

Zarządzenie Nr 708/04

Zarządzenie Nr 708/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na zakup [...]

Zarządzenie Nr 707/04

Zarządzenie Nr 707/04 Burmistrza Świecia z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 706/04

Zarządzenie Nr 706/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Ewy i Tadeusza Żurek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 705/04

Zarządzenie Nr 705/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pani Elżbiety Głowackiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 704/04

Zarządzenie Nr 704/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004r w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 703/04

Zarządzenie Nr 703/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie istniejących dzierżaw gruntu położonego w Świeciu przy ul. Tucholskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 702/04

Zarządzenie Nr 702/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki nr 270/94 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II oraz jej sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie Nr 701/04

Zarządzenie Nr 701/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki nr 124/4 położonej we Wielkim Konopacie oraz jej sprzedaży w drodze przetargu ustnego [...]

Zarządzenie Nr 700/04

Zarządzenie Nr 700/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 79/21 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 699/04

Zarządzenie Nr 699/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży części działki Nr 1359/3 położonej w Świeciu przy ul. Wodnej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 698/04

Zarządzenie Nr 698/04 Burmistrza Świecia z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 697/04

Zarządzenie Nr 697/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Na postawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 [...]

Zarządzenie Nr 696/04

Zarządzenie Nr 696/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części działki nr 118/9 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 695/04

Zarządzenie Nr 695/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie nabycia grunt od Państwa Piotra i Edyty Nowickich. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 694/04

Zarządzenie Nr 694/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pani Teresy Młynarz. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 693/04

Zarządzenie Nr 693/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie nabycia grunt od Pana Andrzeja Kesler. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 692/04

Zarządzenie Nr 692/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 691/04

Zarządzenie Nr 691/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 1/34 położonej w Morsku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 690/04

Zarządzenie Nr 690/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 2/16 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 689/04

Zarządzenie Nr 689/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 688/04

Zarządzenie Nr 688/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu najmu budynku oraz dzierżawy gruntu położonego w Świeciu przy ul. Polnej 19 za 2003 r. Na [...]

Zarządzenie Nr 687/04

Zarządzenie Nr 687/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 6.000 EURO na wykonanie dokumentacji technicznej budowy linii oświetleniowej ulicy [...]

metryczka