Zarządzenie Nr 662/04

Zarządzenie Nr 662/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność dla:

1.  II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu na pomoce dydaktyczne – 2.000,- zł,

2. Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Związkowiec" na nagrodę z okazji 50-lecia Ogrodu - 510 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrza Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (24 czerwca 2004, 09:47:50)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (11 października 2004, 10:31:28)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237