Zarządzenie Nr 641/04

Zarządzenie Nr 641/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świeciu.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Stwierdzić wygaśnięcie członkostwa Pani Aleksandry Gawarzyckiej w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świeciu z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu ul. Gimnazjalna 3, z powodu zrzeczenia się członkostwa.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 czerwca 2004, 08:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1332