Czerwiec

Czerwiec

Zarządzenie Nr 684/04

Zarządzenie Nr 684/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego funduszu celowego. Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 686/04

Zarządzenie Nr 686/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 685/04

Zarządzenie Nr 685/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 683/04

  Zarządzenie Nr 683/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 682/04

Zarządzenie Nr 682/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 681/04

Zarządzenie Nr 681/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 677/04

Zarządzenie Nr 677/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od DARMEX Sp. z o.o. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie nr 680/04

Zarządzenie Nr 680/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 679/04

Zarządzenie Nr 679/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu budynku mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 3a przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 678/04

Zarządzenie Nr 678/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Jarosława i Barbary Trojanowskich. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 676/04

Zarządzenie Nr 676/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Jerzego i Barbary Czubek. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 675/04

Zarządzenie Nr 675/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 674/04

Zarządzenie Nr 674/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77b/33 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 673/04

Zarządzenie Nr 673/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie użyczenia budynku położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 672/04

Zarządzenie Nr 672/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu najmu pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ul. Parkowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 671/04

Zarządzenie Nr 671/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży działek nr 302/7 i 302/10 położonych w Świeciu przy Słowackiego 2 a i J. Krasickiego 1 a. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 670/04

Zarządzenie Nr 670/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 138/3 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego na rzecz grupy Energetycznej ENEA S.A 0ddział [...]

Zarządzenie Nr 669/04

Zarządzenie Nr 669/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 668/04

Zarządzenie Nr 668/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 4c/5 na rzecz najemców lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 667/04

Zarządzenie Nr 667/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 228/8 położonej w Głogówku Królewskim. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 666/04

Zarządzenie Nr 666/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 13/12 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 665/04

Zarządzenie Nr 665/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 664/04

Zarządzenie Nr 664/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 663/04

Zarządzenie Nr 663/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 662/04

Zarządzenie Nr 662/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 657/04

Zarządzenie Nr 657/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 661/04

Zarządzenie Nr 661/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 6 w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 660/04

Zarządzenie Nr 660/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 659/04

Zarządzenie Nr 659/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 658/04

Zarządzenie Nr 658/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaplach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 656/04

Zarządzenie Nr 656/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne. Na [...]

Zarządzenie Nr 655/04

Zarządzenie Nr 655/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Stefana Sosnowskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 654/04

Zarządzenie Nr 654/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia grunt od Państwa Justyny i Romualda Dworakowskich. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 653/04

Zarządzenie Nr 653/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 652/04

Zarządzenie Nr 652/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie użyczenia budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 651/04

Zarządzenie Nr 651/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 187/11 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 650/04

Zarządzenie Nr 650/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 726/44 o pow. 362 m2 i 726/45 o pow. 122 m2, położonych w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 649/04

Zarządzenie Nr 649/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 648/04

Zarządzenie Nr 648/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie sprzedaży działek Nr 359/5, Nr 380/9, Nr 392/2 położonych w Świeciu przy ul. Żeromskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 647/04

Zarządzenie Nr 647/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 czerwca 2004 r.   w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 16 a na rzecz użytkownika [...]

Zarządzenie Nr 646/04

Zarządzenie Nr 646/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Zarządzenie Nr 645/04

Zarządzenie Nr 645/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie “Zapytania o cenę” [...]

Zarządzenie Nr 644/04

Zarządzenie Nr 644/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 643/04

  Zarządzenie Nr 643/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 642/04

Zarządzenie Nr 642/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 641/04

Zarządzenie Nr 641/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świeciu. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza [...]

metryczka