Maj

Maj

Zarządzenie Nr 640/04

Zarządzenie Nr 640/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28maja 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania “z klauzulą zawieszającą” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury przetargu uproszczonego na [...]

Zarządzenie nr 639/04

Zarządzenie Nr 639/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 638/04

Zarządzenie Nr 638/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 637/04

Zarządzenie Nr 637/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 636/04

Zarządzenie Nr 636/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu położonego w Wielkim [...]

Zarządzenie Nr 635/04

Zarządzenie Nr 635/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu położonego w Świeciu z [...]

Zarządzenie Nr 634/04

Zarządzenie Nr 634/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garaży blaszanych przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 633/04

Zarządzenie Nr 633/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Tadeusza i Ewy Żurek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 632/04

Zarządzenie Nr 632/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Panów Łucjana i Wiesława Pukropp. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 631/04

Zarządzenie Nr 631/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Małgorzaty i Piotra Kaweckich. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. [...]

Zarządzenie Nr 630/04

Zarządzenie Nr 630/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 647/172 położonej w Świeciu przy ul. Hallera zabudowanej budynkiem “rusznikarni”. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 629/04

Zarządzenie Nr 629/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 628/04

Zarządzenie Nr 628/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 2/16 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 627/04

Zarządzenie Nr 627/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/23 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 623/04

Zarządzenie Nr 623/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 626/04

Zarządzenie Nr 626/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 625/04

Zarządzenie Nr 625/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 624/04

Zarządzenie Nr 624/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 622/04

Zarządzenie Nr 622/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2004r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 621/04

Zarządzenie Nr 621/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr [...]

Zarządzenie Nr 620/04

Zarządzenie Nr 620/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Waldemara Fury ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 619/04

Zarządzenie Nr 619/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Katarzyny Konieczka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 618/04

Zarządzenie Nr 618/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Grażyny Rezmer ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 617/04

Zarządzenie Nr 617/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Hanny Przepiórka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na [...]

Zarządzenie Nr 616/04

Zarządzenie Nr 616/04 Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki, Pani Anny Chabowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 615/04

Zarządzenie Nr 615/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 4c/5 i Kościuszki 13/12 przeznaczonych do sprzedaży. Na [...]

Zarządzenie Nr 614/04

Zarządzenie Nr 614/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 613/04

Zarządzenie Nr 613/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Kazimierzem Guzowskim. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 612/04

Zarządzenie Nr 612/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Tadeusza Żurka. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie nr 611/04

Zarządzenie Nr 611/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Pana Romana Buklewskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr [...]

Zarządzenie Nr 610/04

Zarządzenie Nr 610/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie nr 609/04

Zarządzenie Nr 609/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 233/10 położonej w Świeciu przyul. Wojska Polskiego pod usytuowanie kawiarni letniej. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 608/04

Zarządzenie Nr 608/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 607/04

Zarządzenie Nr 607/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 606/04

Zarządzenie Nr 606/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie zwolnienia z czynszu za najem obiektów położonych w Świeciu przy ul. Nadbrzeżnej 2A. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 605/04

Zarządzenie Nr 605/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 604/04

Zarządzenie Nr 604/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności z tytułu dzierżawy gruntu pod istniejącym garażem blaszanym położonym w Świeciu przy Al. Jana Pawła [...]

Zarządzenie Nr 603/04

Zarządzenie Nr 603/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2128 położonej w Świeciu na Starym Mieście przy ul. PCK. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 602/04

Zarządzenie Nr 602/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2133/1 położonej w Świeciu na Starym Mieście przy ul. PCK. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 601/04

Zarządzenie Nr 601/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 990/2 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 600/04

Zarządzenie 600/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 38423. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 599/04

Zarządzenie Nr 599/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek nr 228/7 i nr 228/8 położonych w Głogówku Królewskim przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 598/04

Zarządzenie Nr 598/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 06 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działki nr 138/3 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

metryczka