Kwiecień

Kwiecień

Zarządzenie Nr 597/04

Zarządzenie Nr 597/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Wiągu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z [...]

Zarządzenie Nr 596/04

Zarządzenie Nr 596/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Świeciu. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 595/04

Zarządzenie Nr 595/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 [...]

Zarządzenie Nr 594/04

Zarządzenie Nr 594/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świecili Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 593/04

Zarządzenie Nr 593/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania “z klauzulą zawieszającą” o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury przetargu uproszczonego [...]

Zarządzenie Nr 592/04

Zarządzenie Nr 592/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń zabawowych. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 591/04

Zarządzenie Nr 591/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodników przy budynku Al. Jana Pawła II 5 w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 590/04

Zarządzenie Nr 590/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Leonida Teligi i Wandy Rutkiewicz o nawierzchni z kostki brukowej. Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 588/04

Zarządzenie Nr 588/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. 10 Lutego 6/6 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 589/04

Zarządzenie Nr 589/04 Burmistrza Świecia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Mestwina 18 na rzecz Gminy Świecie. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 587/04

Zarządzenie Nr 587/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/19 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 [...]

Zarządzenie Nr 586/04

Zarządzenie Nr 586/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/16 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 585/04

Zarządzenie Nr 585/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Krasickiego 6/7 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 584/04

Zarządzenie Nr 584/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży części działki nr 38/1 położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 583/04

Zarządzenie Nr 583/ 04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży części działki nr 59/98 położonej w Świeciu przy ul. Wyspiańskiego. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 582/04

Zarządzenie Nr 582/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu na sprzedaż działek położonych w Świeciu przy ul. Żeromskiego i Agrestowej . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 581/04

Zarządzenie Nr 581/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kosciuszki 8/6 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 580/04

Zarządzenie Nr 580/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej nr 16a przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 [...]

Zarządzenie Nr 579/04

Zarządzenie Nr 579/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Laskowickiej 1/8 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 [...]

Zarządzenie Nr 578/04

Zarządzenie Nr 578/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 577/04

Zarządzenie Nr 577/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 92/12 położonej w Sulnówku . Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 576/04

Zarządzenie Nr 576/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 11/23 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 575/04

Zarządzenie Nr 575/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kosciuszki 4b/5 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 574/04

Zarządzenie Nr 574/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 573/04

Zarządzenie Nr 573/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 137/13 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. [...]

Zarządzenie Nr 572/04

Zarządzenie Nr 572/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 141/2 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 571/04

Zarządzenie Nr 571/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kosciuszki 4a/6 na rzecz najemców lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 570/04

Zarządzenie Nr 570/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Polnej 6/13 na rzecz najemców lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 569/04

Zarządzenie Nr 569/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 2/3 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 567/04

Zarządzenie Nr 567/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu za rok 2003. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 566/04

Zarządzenie Nr 566/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu na rok 2004. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 568/04

Zarządzenie Nr 568/04 Burmistrza Świecia z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 564/04

Zarządzenie Nr 564/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę [...]

Zarządzenie Nr 565/04

Zarządzenie Nr 565/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika wraz z wjazdami przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 563/04

Zarządzenie Nr 563/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między [...]

Zarządzenie Nr 562/04

Zarządzenie Nr 562/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 07 kwietnia 2004 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu [...]

Zarządzenie Nr 561/04

Zarządzenie Nr 561/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w strefie rozwoju [...]

metryczka